Insamlingsstiftelse för musikstöd

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande främjar genom musikstöd ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet och konstnärlig förnyelse. Vi fortsätter vårt projektstöd (musikstöd?) som började 2018 genom att finansiera nya spännande projekt där vi ser fram emot ett utvecklande samarbete med våra partnerorganisationer.

Våra aktuella stödprojekt

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ger musikstöd till flera intressanta projekt som är riktade mot att bidra till barns, ungdomars och vuxnas utveckling inom musikens magiska kraft. De projekt som Signatur stödjer och ger bärkraft är:

AKT på Malmö Opera.

Arctic Light i Norrbotten.

Det magiska huset, Unga på Operan, Kungliga Operan Stockholm

Gotlands Tonsättarskola.

Libravoice genom Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Make Music Matter! genom Linnéuniversitetet.

”Mötas i musik – hela livet” genom Sundbybergs stad, Äldreförvaltningen.

ShareMusic & Performing Arts.

Unga tankar om musik (UTOM) – ”Hur låter framtidens musikliv”.

YOMA – Young Musicians Academy. 

ÖKAD TILLGÅNG TILL MUSIKUTBILDNING

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Barn övar körsång. Unrecognizable teacher giving a lesson during music class.

Barn övar körsång.

Ansökan musikstöd

Gör din ansökan om musikstöd för ditt kulturprojekt – gå direkt till ansökningsformuläret.

Klicka här

Med stöd av stiftelsen Signatur har Malmö Opera möjlighet att genomföra projektet AKT.

AKT – Malmö Opera

AKT – som står för Arrangemang, Kultur, Teater – vänder sig till unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst och som vill veta mer om de olika yrkesgrupperna som finns representerade på Malmö...

Kören Arctic Light från Norrbotten.

ARCTIC LIGHT I NORRBOTTEN

Arctic Light formades en gång efter en stark vision av körledaren, tonsät­taren och den konstnärlige ledaren Susanna Lindmark. Framför sig såg hon ett musikaliskt växthus för unga kvinnor i Norrbotten...

Barn besöker det magiska huset – Kungliga Operan i Stockholm - Signatur

Det magiska huset

Det magiska huset är en är en digital produktion av Unga på Operan för Operans plattform Operan Play. I programmen får elever och pedagoger följa med bakom kulisserna och upptäcka Kungliga Operan ...

Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola startades år 1995 och har sedan starten drivit en högskoleförberedande utbildning i komposition. En stor del av de som studerar komposition på Sveriges musikhögskolor (och seda...

Libravoice

Med tacksamt stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) starta projektet Libravoice. Libravoice syftar till att genom musik och musikali...

Make Music Matter SORIES #For a better day med Tim Bergling Foundation

Make Music Matter!

Make Music Matter! är både ett nätverk och skolprojekt för musiklärare. Syftet med Make Music Matter! är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i i...

"Mötas i Musik – hela livet" i Sundbyberg, ett projekt som genomförs med stöd av stiftelsen Signatur

Mötas i Musik – hela livet

Sundbybergs stad i Stockholms län får möjlighet att genomföra projektet ”Mötas i Musik - hela livet” under åren 2019 till 2022, med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.  Projek...

ShareMusics egen inkluderande musikensemble Elefantöra

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts kunde med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande under 2019 sjösätta projektet “ShareMusic ArtLabs”. Här erbjuds en ny typ av plattform för utbyte...

Till vardags spelar hon huvudrollen i Sound of Music på Malmö Opera. Men i början av november kom musikalstjärnan tillika medlemmen i UTOM, Frida Modén Treichl, till Konserthuset Stockholm för att gästspela med musiklivets gräsrötter i El Sistema Nationalorkester.

Unga tankar om musik (UTOM)

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomför Unga tankar om musik (UTOM) med start 2021 projektet ”Musiklivets rötter”. Kungliga musikaliska akademin har i samband med 250...

YOMA - Young Musicians Academy stöds I tre projekt av Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

YOMA – Young Musicians Academy

Tack vare stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sin verksamhet i rask takt i linje med sitt ändamål; - va...

Samverkan i centrum

Vi kan nu, tack vare Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, kraftsamla för att få fler unga musiker att spela instrument som är speciellt viktiga för allt orkester- och ensemblemusicerande. Samtidigt öppnas möjligheter för ett tätare samarbete med kulturskolan. Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har det nu blivit möjligt att bygga vidare på talangverksamheten i Vänersborg och i nära samverkan med musikinstitutioner i hela landet utveckla YOMA – Young Musicians Academy liksom Polstjärnepriset – Sveriges främsta solisttävling för ungdomar 14–18 år.”

Staffan Rydén, Ordförande, Nationellt centrum för musiktalanger