Nya spännande musikstöd

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande främjar genom musikstöd ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet och konstnärlig förnyelse. Vi fortsätter vårt projektstöd (musikstöd?) som började 2018 genom att finansiera nya spännande projekt där vi ser fram emot ett utvecklande samarbete med våra partnerorganisationer.

Våra aktuella stödprojekt

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ger musikstöd till flera intressanta projekt som är riktade mot att bidra till barns, ungdomars och vuxnas utveckling inom musikens magiska kraft. De projekt som Signatur stödjer och ger bärkraft är:

AKT på Malmö Opera.

Arctic Light i Norrbotten.

Det magiska huset, Unga på Operan, Kungliga Operan Stockholm

El Sistema Sverige.

Gotlands Tonsättarskola.

Gränslandet – symfonisk fest 2021

”In i musiken!” genom Kristianstads kommun och Musik i Syd.

Järna Festival Academy bjuder på digitala musikträffar i Salong ZOOM.

Libravoice genom Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Make Music Matter! genom Linnéuniversitetet.

”Mötas i musik – hela livet” genom Sundbybergs stad, Äldreförvaltningen.

ShareMusic & Performing Arts.

Songlines genom Länsmusiken.

Svenska Kammarorkestern genom Insamlingsstiftelsen Di Piu

Unga tankar om musik (UTOM) – ”Hur låter framtidens musikliv”.

YOMA – Young Musicians Academy. 

ÖKAD TILLGÅNG TILL MUSIKUTBILDNING

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Barn övar körsång. Unrecognizable teacher giving a lesson during music class.

Barn övar körsång.

Med stöd av stiftelsen Signatur har Malmö Opera möjlighet att genomföra projektet AKT.

AKT – Malmö Opera

AKT – som står för Arrangemang, Kultur, Teater – vänder sig till unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst och som vill veta mer om de olika yrkesgrupperna som finns representerade på Malmö...

Kören Arctic Light från Norrbotten.

ARCTIC LIGHT I NORRBOTTEN

Arctic Light formades en gång efter en stark vision av körledaren, tonsät­taren och den konstnärlige ledaren Susanna Lindmark. Framför sig såg hon ett musikaliskt växthus för unga kvinnor i Norrbotten...

Barn besöker det magiska huset – Kungliga Operan i Stockholm - Signatur

Det magiska huset

Det magiska huset är en är en digital produktion av Unga på Operan för Operans plattform Operan Play. I programmen får elever och pedagoger följa med bakom kulisserna och upptäcka Kungliga Operan ...

El Sistema Sverige

Stiftelsen El Sistema är en sammansluten kraft för utveckling av kvalitativa pedagogiska metoder, genom att erbjuda utbildningsplattformar och förebildande verksamheter som El Sistema Academy, El Sist...

Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola startades år 1995 och har sedan starten drivit en högskoleförberedande utbildning i komposition. En stor del av de som studerar komposition på Sveriges musikhögskolor (och seda...

Gränslandet – symfonisk fest 2021.

Gränslandet – symfonisk fest 2021

Med ett starkt engagemang för att ta den klassiska musiken till nya platser och nå ut till en bredare publik grundade pianisten David Huang och dirigenten Christian Karlsen Gränslandet – symfonisk fes...

I Järna Festival Academys bjuder svenska och internationella toppmusiker välkänd och okänd musik. Nu kan du återuppleva ett urval av dessa festivalupplevelser hemifrån i digitala Salong ZOOM.

Järna Festival Academy

Under Järna Festival Academys fyra år har svenska och internationella toppmusiker valt såväl välkänd som okänd musik och framfört den inom ramen för festivalen. Du är nu varmt välkommen att återupplev...

Libravoice

Med tacksamt stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) starta projektet Libravoice. Libravoice syftar till att genom musik och musikali...

Make Music Matter SORIES #For a better day med Tim Bergling Foundation

Make Music Matter!

Make Music Matter! är både ett nätverk och skolprojekt för musiklärare. Syftet med Make Music Matter! är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i i...

Projektet "Mötas i Musiks" fioltjej i rött Diana Parhizgar samspelar med Birgitta Skyllkvist.

Mötas i Musik – hela livet

Sundbybergs stad i Stockholms län får möjlighet att genomföra projektet ”Mötas i Musik - hela livet” under åren 2019 till 2021, med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.  Projek...

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Musik i Syd  fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristianstad.

Musik i Syd

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Kristianstad kommun i samarbete med Musik i Syd fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristia...

ShareMusicLab i Gnosjö 2019 var ett tvärkonstnärligt labb med musiker och dansare. Temat för labbet var mötet mellan maskin och människa och att undersöka saker som är viktiga för hela systemet, som arbete, för att sedan översätta det genom kroppen. Foto: ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts kunde med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande under 2019 sjösätta projektet “ShareMusic ArtLabs”. Här erbjuds en ny typ av plattform för utbyte...

Songline med stöd av stiftelsen Signatur

Songlines

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Songlines förstärka sitt program i Stockholms län med att från 2019 erbjuda unga flyktingar i Sverige tillgång till integrerade musi...

Spelglädje när bebisar och deras föräldrar deltar i Svenska Kammarorkesterns inspelningar.

Svenska Kammarorkestern

Svenska Kammarorkestern i Örebro bedriver sedan 2016 en mycket uppskattad bebisverksamhet. Verksamheten erbjuder rytmikstunder samt Bebiskonserter med Svenska Kammarorkestern tillsammans med Maria Bre...

Unga tankar om musik (UTOM)

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomför tankesmedjan Unga tankar om musik, projektet ”Hur låter framtidens musikliv”. Ett kulturpolitiskt projekt i Malmö som består av e...

YOMA - Young Musicians Academy stöds I tre projekt av Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

YOMA – Young Musicians Academy

Tack vare stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sin verksamhet i rask takt i linje med sitt ändamål; - va...

Internationellt erkännande

“Jag är mycket glad över att Signatur beviljat medel till ett fantastiskt projekt – med spännande möten i Kulturkvarteret mellan barn och klassisk musik, där Helsingborgs symfoniorkester blir ett stort utropstecken. Samarbetet med Musik i Syd är viktigt för Kristianstads kommun och beviljade medel är ett fint internationellt erkännande på ett viktigt utvecklingsarbete som gör skillnad för många!”

Ulrika Cedell, kultur- och fritidschef Kristianstad kommun