EMPOWER PRODUCTION

EmpowerProduction är ett nytt projekt som ska möjliggöra för fler unga tjejer och icke-binära att engagera sig i musikproduktion. Projektet kommer att äga rum i Stockholm, Göteborg och Helsingborg med start våren 2022 och pågår till slutet av 2025. Vi riktar oss till unga tjejer och icke-binära, huvudsakligen från socioekonomiskt svaga områden.

Genom denna satsning vill vi öka underlaget för svenskt och nordiskt musikliv genom att möjliggöra för fler unga tjejer och icke-binära från socioekonomiskt svaga områden att följa sin passion och skapa musik. Detta för att på sikt skapa ett rikare och mer jämställt kulturliv och möjlighet för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik. Syftet är också att möjliggöra en positiv förflyttning för de unga som deltar i projektet.

Mer jämställd musikbransch

Vi vill genom projektet ändra perspektivet och förväntan på vilka som kan bli musikproducenter samt på sikt bidra till ökad musikalisk kvalitet och även jobba för en mer jämställd musikbransch. Genom att jobba med unga kan vi skapa förändring på lång sikt och nå en ökad jämställdhet inom musikproduktion och därigenom ett mer kreativt och kvalitativt musikliv.

Från och med 2022 har Empower Production ingått i ett samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande som också har gått in som sponsor. Stiftelsens finansiering är av mycket stor betydelse för att Empower Productions verksamhet ska kunna bedrivas och skapa möjligheter för fler tjejer och icke-binära att engagera sig i musikproduktion.

Empower production och partnerskap

Empower Production bygger vidare på och kompletterar en befintlig satsning som vi driver inom Fryshuset; Connect, Compress, Change (3C) som också syftar till att öka jämställdheten inom musikbranschen. 3C skapar metod och engagemang och genom Signaturmedlen vill vi kunna fånga upp det här engagemanget och möjliggöra för de unga att kanalisera vidare det genom tid i studio med kunniga producenter, instruktörer och ledare.

Vidare kommer vi även att samarbeta med föreningen Popkollo. Popkollo har lång erfarenhet av att jobba med att tillgängliggöra musiken för unga tjejer och transpersoner. Genom att samarbeta kan vi stärka projektets samlade expertis och erfarenhet och samtidigt skapa viktiga möten mellan fler unga som får tillgång till ett utökat nätverk.

Empower Production startar våren 2022

Empower Production är ett nytt samarbete mellan Fryshuset och stiftelsen Signatur. Projektet startar våren 2022 och pågår till och med 2025. Det är ett projekt med stort fokus på musik, kreativitet, jämställdhet och nätverkande mellan unga kvinnliga och icke-binära musikproducenter. Till våren 2022 påbörjar vi våra ledarledda studiosessions.

I projektet ingår bl.a:

  • Ledarledda återkommande separatistiska musikproduktions sessions
  • Gemensamma Workshops och Camps

OM FRYSHUSET

Stiftelsen Fryshuset är Sveriges största organisation för unga! Sedan 1984 har vi jobbat för unga. Alla unga. Även de som ingen annan trott på. Hos oss står dörren alltid på glänt för den som vill engagera sig och utvecklas – oavsett bakgrund, intresse och ambition. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. Vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshuset bedriver 60 olika verksamheter på 8 Fryshus runt om i Sverige. Vi når 13.000 unika unga i månaden och genomför 350.000 målgruppstimmar per månad. Vi tror att unga genom sina passioner kan förändra världen. Att få vara kreativ och bli tagen på allvar. Att hitta sin egen röst och berätta sin story via musiken. Det är sånt som kan förändra allt.

Fryshuset bedriver en breddverksamhet där dörren står på glänt för alla nyfikna, oavsett skills. Tack vare vår värdegrund och individbaserad approach kan vi möta alla unga och erbjuda utveckling på deras nivå. På så sätt kan vi fostra unga musiker från hobby till elitnivå. Från passion till profession. Vi vill lyfta fler röster och skapa fler plattformar för unga att höras på. För att demokratisera musikbranschen och för att få fler välmående individer.