FUNKTION – inkluderande kultur och konst

FUNKTION är ett samarbete mellan Bibu, Scen:se, Folkteatern Gävleborg och Scenkonstbiennalen i Västerås, Med stöd ifrån Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande, presenteras ett utökat program med både föreställningar och seminarier. FUNKTION har även fått medel för projekt som stärker kultur i skolan som en del av Skapande skola på Kulturrådet.

Scen:se är ett treårigt projekt där konstupplevelser skapas för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Scen:se syfte är att alla ska få möjlighet att uppleva kultur och konst oavsett funktionalitet eller behov.

Delar av temaspåret FUNKTION kommer att genomföras på Scenkonstbiennalen i Västerås i maj 2021.

Läs mer om FUNKTIONs program här

Konst skapad utifrån funktionalitet

”Att alla människor, oavsett funktionalitet, har rätt att ta del av kulturupplevelser är för många av oss en självklarhet. Men vi måste börja ifrågasätta hur vi kommunicerar våra publikgrupper och hur vi skapar konst för dem på deras villkor. Ett barn som varken kan se eller höra och har stora utmaningar med att förstå sin omvärld med sitt intellekt, hur kan hen få ta del av en scenkonstupplevelse som är relevant, tillgänglig och exklusivt skapat just för henne? Jag hoppas att temaspåret Funktion under Bibu skapar möjligheter till att inspirera, utveckla och tillgängliggöra scenkonstens villkor för personer med komplexa funktionsvariationer.”

Eva von Hofstén, projektledare Scen:se