Våra tidigare projekt

De musikprojekt som Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande tidigare givit sitt stöd till har riktat sig mot barn, ungdomar och vuxna inom musikens magiska kraft:

  • Konserthuset Stockholm Young Talent Program
  • En digital minimusikhistoria för skolor
  • El Sistema Sverige
  • SV Stockholms län med projektet Vägen Ut
  • Gränslandet – Symfonisk Festival på Trädgården
  • Unga tankar om musik (UTOM)

Ökad tillgång till musikutbildning

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Signatur stödjer musikutbildningar.

Stiftelsen El Sistema om Signatur

Tack vare stödet från Signatur har vi möjlighet att öka barn och ungas möjlighet att växa genom musik i El Sistema i hela Sverige. Målet är att ge alla barn och unga möjligheten att uppfylla sina drömmar och åstadkomma något för sig själva. Att skapa musik – för ett bättre liv.

Eric Sjöström
Ordförande Stiftelsen El Sistema