Inspirera till musikutveckling

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har instiftats för att inspirera till ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet, konstnärlig förnyelse och musikutveckling. Med de projektstöd vi delat ut sedan 2018 ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med våra partners.

Våra tidigare kulturprojekt

De musikprojekt som Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande tidigare givit sitt stöd till har riktat sig mot barn, ungdomar och vuxna och deras musikutveckling inom musikens magiska kraft:

 • AKT – Malmö opera
 • Arctic Light
 • Centrumskolan med Sexton Strängar
 • En digital minimusikhistoria för skolor
 • El Sistema Sverige
 • Järna Festival Academy
 • Konserthuset Stockholm Young Talent Program
 • Libravoice
 • Musik i Syd
 • Musiklivets rötter – UTOM (Unga tankar om musik)
 • ShareMusic and Performing Arts
 • Songlines genom Länsmusiken.
 • Stockholm NU Jazz festival
 • Svenska Kammarorkestern genom Insamlingsstiftelsen Di Piu
 • SV Stockholms län med projektet Vägen Ut
 • Temaspår Funktion
 • YOMA – Young Musicians’ Academy

Ökad tillgång till musikutbildning

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Signatur stödjer musikutbildningar.

Till vardags spelar hon huvudrollen i Sound of Music på Malmö Opera. Men i början av november kom musikalstjärnan tillika medlemmen i UTOM, Frida Modén Treichl, till Konserthuset Stockholm för att gästspela med musiklivets gräsrötter i El Sistema Nationalorkester.

Musiklivets rötter

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomförde Unga tankar om musik (UTOM) med start 2021 projektet ”Musiklivets rötter”. Kungliga musikaliska akademin har i samband med 2...

Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola startades år 1995 och har sedan starten drivit en högskoleförberedande utbildning i komposition. En stor del av de som studerar komposition på Sveriges musikhögskolor (och seda...

Polstjärneprisets delfinal 220103

YOMA – Young Musicians Academy

Tack vare stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sin verksamhet i rask takt i linje med sitt ändamål; - va...

Stockholm Nu jazzfestival

Stockholm Nu var en endags jazzfestival som ägde rum 27 maj 2022. Hela jazzfestivalen kretsade kring Ron Carter – en av de mest inflytelserika och betydelsefulla jazzmusikerna genom tiderna. Den arran...

Kören Arctic Light från Norrbotten.

ARCTIC LIGHT I NORRBOTTEN

Arctic Light formades en gång efter en stark vision av körledaren, tonsät­taren och den konstnärlige ledaren Susanna Lindmark. Framför sig såg hon ett musikaliskt växthus för unga kvinnor i Norrbotten...

Från föreställningen Fritt spelrum med Lucy Rugman. Fotograf: Urban Wedin

Temaspår Funktion

Temaspår Funktion handlar om att vilja och våga skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Temaspår Funktion 2022 är ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, projektet Sce...

Libravoice

Med tacksamt stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) starta projektet Libravoice. Libravoice syftar till att genom musik och musikali...

Med stöd av stiftelsen Signatur har Malmö Opera möjlighet att genomföra projektet AKT.

AKT – Malmö Opera

AKT – som står för Arrangemang, Kultur, Teater – vänder sig till unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst och som vill veta mer om de olika yrkesgrupperna som finns representerade på Malmö...

Sexton Strängar med engagerade barn i Mazettihuset.

Centrumskolan med Sexton Strängar

Under 2022 har Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande stöttat ett samarbete mellan Sexton Strängar och Centrumskolan i Växjö. Strängar av samhörighet och glädje Sexton Strängar bildades 2...

Musikensemblen Elefantöra på ShareMusic & Performance med stöd av stiftelsen Signatur

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts kunde med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande under 2019 sjösätta projektet “ShareMusic ArtLabs”. Här erbjuds en ny typ av plattform för utbyte...

Spelglädje när bebisar och deras föräldrar deltar i Svenska Kammarorkesterns inspelningar.

Svenska Kammarorkestern

Svenska Kammarorkestern i Örebro bedriver sedan 2016 en mycket uppskattad bebisverksamhet. Verksamheten erbjuder rytmikstunder samt Bebiskonserter med Svenska Kammarorkestern tillsammans med Maria Bre...

I Järna Festival Academy bjuder svenska och internationella toppmusiker välkänd och okänd musik. Nu kan du återuppleva ett urval av dessa festivalupplevelser hemifrån i digitala Salong ZOOM.

Järna Festival Academy

Under Järna Festival Academys fyra år har svenska och internationella toppmusiker valt såväl välkänd som okänd musik och framfört den inom ramen för festivalen. Du är nu varmt välkommen att återupplev...

Songline med stöd av stiftelsen Signatur

Songlines

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Songlines förstärka sitt program i Stockholms län med att från 2019 erbjuda unga flyktingar i Sverige tillgång till integrerade musi...

El Sistema Sverige

Stiftelsen El Sistema är en sammansluten kraft för utveckling av kvalitativa pedagogiska metoder, genom att erbjuda utbildningsplattformar och förebildande verksamheter som El Sistema Academy, El Sist...

Konserthuset

Konserthuset Stockholm Young Talent Program Med stöd av Signatur har Konserthuset Stockholm ytterligare utvecklat sitt redan existerande unga artistprogram för att erbjuda begåvade unga musiker mella...

signatur - insamlingsstiftelse för musikfrämjande

SV Stockholms Län

SV Stockholms län och Vägen Ut vill bredda sin verksamhet och erbjuda studiecirkelverksamhet för ungdomar i utsatta områden som en väg in i samhället. De specialinsatser som behövs för att utveckla ve...

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Musik i Syd  fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristianstad.

Musik i Syd

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Kristianstad kommun i samarbete med Musik i Syd fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristia...

EN FANTASTISK MUSIKSKATT

”Vi har genom samarbetet med Sexton strängar kunnat verka för Stiftelsen Signaturs ändamål att skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik. Våra elever har genom att möta musikerna i Sexton strängar fått möta en fantastisk musikskatt. Genom musiken har de fått träna på att känna och använda alla sinnen”.

Rikard Samuelsson, Rektor för Centrumskolan i Växjö