Inspirera till musikutveckling

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har instiftats för att inspirera till ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet, konstnärlig förnyelse och musikutveckling. Med de projektstöd vi delat ut under 2018 och 2019 ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med våra partners.

Våra tidigare kulturprojekt

De musikprojekt som Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande tidigare givit sitt stöd till har riktat sig mot barn, ungdomar och vuxna och deras musikutveckling inom musikens magiska kraft:

  • Konserthuset Stockholm Young Talent Program
  • En digital minimusikhistoria för skolor
  • El Sistema Sverige
  • SV Stockholms län med projektet Vägen Ut
  • Gränslandet – Symfonisk Festival på Trädgården
  • Unga tankar om musik (UTOM)

Ökad tillgång till musikutbildning

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Signatur stödjer musikutbildningar.

Stiftelsen El Sistema om Signatur

Tack vare stödet från Signatur har vi möjlighet att öka barn och ungas möjlighet att växa genom musik i El Sistema i hela Sverige. Målet är att ge alla barn och unga möjligheten att uppfylla sina drömmar och åstadkomma något för sig själva. Att skapa musik – för ett bättre liv.

Eric Sjöström
Ordförande Stiftelsen El Sistema

Konserthuschefen om Signatur

”Det är med stor glädje och tacksamhet vi som arbetar med musik i Sverige välkomnar stiftelsen Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Behovet av att snabbt kunna söka finansiella medel för olika projekt riktat till bredast möjliga allmänhet är stort. Stiftelsen Signatur möjliggör genom sin effektiva hantering en snabb etablering av nya spännande projekt på både kort och lång sikt där inte minst inriktningen mot barn och ungdomar känns särskilt angeläget. Stiftelsens etablering är ett mycket välkommet komplement till den finansiering som råder idag kring det offentliga musiklivet och kommer berika det på ett påtagligt sätt. Jag är full av beundran över att en framgångsrik affärsman och hans familj väljer att dela med sig av sina finansiella resurser för att främja det svenska musiklivet. Jag hoppas Erland Karlssons förkärlek till musik inspirerar många fler att göra något liknande – Konserthuset Stockholm är väldigt tacksamma för samarbetet med Stiftelsen Signatur och ser fram emot många spännande projekt i framtiden!”

Stefan Forsberg, Konserthuschef Stockholm