Inspirera till musikutveckling

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har instiftats för att inspirera till ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet, konstnärlig förnyelse och musikutveckling. Med de projektstöd vi delat ut sedan 2018 ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med våra partners.

Våra tidigare kulturprojekt

De musikprojekt som Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande tidigare givit sitt stöd till har riktat sig mot barn, ungdomar och vuxna och deras musikutveckling inom musikens magiska kraft:

 • AKT – Malmö opera
 • Arctic Light
 • Centrumskolan med Sexton Strängar
 • En digital minimusikhistoria för skolor
 • El Sistema Sverige
 • Järna Festival Academy bjuder på digitala musikträffar i Salong ZOOM.
 • Konserthuset Stockholm Young Talent Program
 • Libravoice
 • Musik i Syd
 • ShareMusic and Performing Arts
 • Songlines genom Länsmusiken.
 • Stockholm NU Jazz festival
 • Svenska Kammarorkestern genom Insamlingsstiftelsen Di Piu
 • SV Stockholms län med projektet Vägen Ut
 • Temaspår Funktion

Ökad tillgång till musikutbildning

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Signatur stödjer musikutbildningar.

Stockholm Nu jazzfestival

Stockholm Nu var en endags jazzfestival som ägde rum 27 maj 2022. Hela jazzfestivalen kretsade kring Ron Carter – en av de mest inflytelserika och betydelsefulla jazzmusikerna genom tiderna. Den arran...

Kören Arctic Light från Norrbotten.

ARCTIC LIGHT I NORRBOTTEN

Arctic Light formades en gång efter en stark vision av körledaren, tonsät­taren och den konstnärlige ledaren Susanna Lindmark. Framför sig såg hon ett musikaliskt växthus för unga kvinnor i Norrbotten...

Från föreställningen Fritt spelrum med Lucy Rugman. Fotograf: Urban Wedin

Temaspår Funktion

Temaspår Funktion handlar om att vilja och våga skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Temaspår Funktion 2022 är ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, projektet Sce...

Libravoice

Med tacksamt stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) starta projektet Libravoice. Libravoice syftar till att genom musik och musikali...

Med stöd av stiftelsen Signatur har Malmö Opera möjlighet att genomföra projektet AKT.

AKT – Malmö Opera

AKT – som står för Arrangemang, Kultur, Teater – vänder sig till unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst och som vill veta mer om de olika yrkesgrupperna som finns representerade på Malmö...

Sexton Strängar med engagerade barn i Mazettihuset.

Centrumskolan med Sexton Strängar

Under 2022 har Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande stöttat ett samarbete mellan Sexton Strängar och Centrumskolan i Växjö. Strängar av samhörighet och glädje Sexton Strängar bildades 2...

Musikensemblen Elefantöra på ShareMusic & Performance med stöd av stiftelsen Signatur

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts kunde med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande under 2019 sjösätta projektet “ShareMusic ArtLabs”. Här erbjuds en ny typ av plattform för utbyte...

Spelglädje när bebisar och deras föräldrar deltar i Svenska Kammarorkesterns inspelningar.

Svenska Kammarorkestern

Svenska Kammarorkestern i Örebro bedriver sedan 2016 en mycket uppskattad bebisverksamhet. Verksamheten erbjuder rytmikstunder samt Bebiskonserter med Svenska Kammarorkestern tillsammans med Maria Bre...

I Järna Festival Academy bjuder svenska och internationella toppmusiker välkänd och okänd musik. Nu kan du återuppleva ett urval av dessa festivalupplevelser hemifrån i digitala Salong ZOOM.

Järna Festival Academy

Under Järna Festival Academys fyra år har svenska och internationella toppmusiker valt såväl välkänd som okänd musik och framfört den inom ramen för festivalen. Du är nu varmt välkommen att återupplev...

Songline med stöd av stiftelsen Signatur

Songlines

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Songlines förstärka sitt program i Stockholms län med att från 2019 erbjuda unga flyktingar i Sverige tillgång till integrerade musi...

El Sistema Sverige

Stiftelsen El Sistema är en sammansluten kraft för utveckling av kvalitativa pedagogiska metoder, genom att erbjuda utbildningsplattformar och förebildande verksamheter som El Sistema Academy, El Sist...

Konserthuset

Konserthuset Stockholm Young Talent Program Med stöd av Signatur har Konserthuset Stockholm ytterligare utvecklat sitt redan existerande unga artistprogram för att erbjuda begåvade unga musiker mella...

signatur - insamlingsstiftelse för musikfrämjande

SV Stockholms Län

SV Stockholms län och Vägen Ut vill bredda sin verksamhet och erbjuda studiecirkelverksamhet för ungdomar i utsatta områden som en väg in i samhället. De specialinsatser som behövs för att utveckla ve...

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Musik i Syd  fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristianstad.

Musik i Syd

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Kristianstad kommun i samarbete med Musik i Syd fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristia...

Stiftelsen El Sistema om Signatur

Tack vare stödet från Signatur har vi möjlighet att öka barn och ungas möjlighet att växa genom musik i El Sistema i hela Sverige. Målet är att ge alla barn och unga möjligheten att uppfylla sina drömmar och åstadkomma något för sig själva. Att skapa musik – för ett bättre liv.

Eric Sjöström
Ordförande Stiftelsen El Sistema

Konserthuschefen om Signatur

”Det är med stor glädje och tacksamhet vi som arbetar med musik i Sverige välkomnar stiftelsen Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Behovet av att snabbt kunna söka finansiella medel för olika projekt riktat till bredast möjliga allmänhet är stort. Stiftelsen Signatur möjliggör genom sin effektiva hantering en snabb etablering av nya spännande projekt på både kort och lång sikt där inte minst inriktningen mot barn och ungdomar känns särskilt angeläget. Stiftelsens etablering är ett mycket välkommet komplement till den finansiering som råder idag kring det offentliga musiklivet och kommer berika det på ett påtagligt sätt. Jag är full av beundran över att en framgångsrik affärsman och hans familj väljer att dela med sig av sina finansiella resurser för att främja det svenska musiklivet. Jag hoppas Erland Karlssons förkärlek till musik inspirerar många fler att göra något liknande – Konserthuset Stockholm är väldigt tacksamma för samarbetet med Stiftelsen Signatur och ser fram emot många spännande projekt i framtiden!”

Stefan Forsberg, Konserthuschef Stockholm