Årlig rapport från Stiftelsen Signatur

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande publicerar årsredovisningar på denna sida som referensmaterial för den som är intresserad. Förvaltningsberättelsen ger allmänna upplysningar om Stiftelsen Signaturs verksamhet och beskriver hur stiftelsens ändamål har främjats under året. Vidare finns ekonomisk information och revisionsberättelse. Klicka nedan för att se årsredovisningen för perioden 1 januari till 31 december 2021.

Årsredovisning Stiftelsen Signatur 2021