Årlig rapport

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande publicerar årsredovisningar på denna sida som referensmaterial för den som är intresserad. Förvaltningsberättelsen ger allmänna upplysningar om verksamheten och beskriver hur stiftelsens ändamål har främjats under året. Vidare finns ekonomisk information och revisionsberättelse.  Klicka nedan för att se årsredovisningen för perioden 1 januari till 31 december 2019.

Årsredovisning 2019