Polstjärneprisets deltagare i Vänersborg v 44 2019

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sitt program. Med ambitiösa utvecklingsprojekt riktar sig NCM främst till unga musiker som är spetstalanger på internationell nivå inom konstmusik.

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sitt program. Med ambitiösa utvecklingsprojekt riktar sig NCM främst till unga musiker som är spetstalanger på internationell nivå inom konstmusik.