Föreställningen Stranden med Folkteatern

Föreställningen Stranden med Folkteatern Gävleborg/Scen:se kommer spelas på Bibu 2022 som del av temaspåret "Funktion".

The play Stranden by Folkteatern Gävleborg/Scen:se will be featured at Bibu 2022 as part of the theme “Function”.
Photographer Michael Tebinka.