Föreställningen Stranden med Folkteatern

Föreställningen Stranden med Folkteatern Gävleborg/Scen:se kommer spelas på Bibu 2022 som del av temaspåret "Funktion".

Föreställningen Stranden med Folkteatern Gävleborg/Scen:se kommer spelas på Bibu 2022 som del av temaspåret “Funktion”.
Fotograf: Michael Tebinka.