AKT-logo Malmö Opera

Med stöd av stiftelsen Signatur har Malmö Opera möjlighet att genomföra projektet AKT.

Med stöd av stiftelsen Signatur har Malmö Opera möjlighet att genomföra projektet AKT.