Dream Orchestra Learning Centre

Dream Orchestra, musikutbildningsprogrammet och symfoniorkestern för barn och ungdomar från alla samhällsskikt, har i 2024 års Signaturprogram beviljats stöd för projektet “Dream Orchestra Learning Centre”.

Bidraget innebär att samarbetet mellan Signatur och Dream Orchestra (DO) förnyas, efter Signaturs stöd till projektet “Storytelling in Dream Orchestra” som avslutades 2023.

I ”Dream Orchestra Learning Centre” kommer medlemmar av DO:s lärarteam att delta i strukturerade utbildningsworkshops, och projektet kommer att möjliggöra publiceringen av DO:s didaktiska verktyg för lärare. Dessutom kommer projektet att bidra till DO:s löpande arbete med repetitioner, konserter, trygghetsarbete, konstnärlig utveckling och sociala aktiviteter för barn och ungdomar.

Drömmen om en orkester för alla

Dream Orchestras resa började 2016 när Ron Davis Alvarez bjöd in en grupp ensamkommande asylsökande barn från Afghanistan, Syrien, Eritrea och andra länder i Afrika att lära sig spela ett stråkinstrument inom ramen för en symfoniorkester. DO bidrar till att främja social integration och fredlig samexistens och strävar idag efter att tillgodose behovet hos barn och ungdomar från alla samhällsskikt i att delta i symfoniskt orkestermusicerande. Deltagarna får uppfylla sin önskan att ägna mer tid åt musik, repetera intensivt varje vecka och under helgerna, och samtidigt umgås och få nya vänner. I DO får begåvade och passionerade unga musiker med ambitionen att excellera i sitt musikskapande hitta en plats där deras behov tillgodoses. Gemenskapen i DO erbjuder också de unga musikernas föräldrar en möjlighet att knyta an till andra familjer när de följer med sina barn och deltar som volontärer, genom att stötta lärarna under repetitionerna och under de sociala sammankomsterna. DO finns idag i Göteborg, Lövgärdet och Alingsås.

“Learning by doing”

DO:s lärare utgör ett team som arbetar tillsammans för att skapa och använda strategier och dynamik som stödjer eleverna när de behöver övervinna tekniska och musikaliska utmaningar. Lärarteamet ser till att processen att göra musikaliska framsteg blir glädjefylld, meningsfull och trygg för eleverna. Förutom att erbjuda lärarledda instrumentala workshops eller sektionsövningar följer lärarna också med sina elever på general- eller tutti-repetitionen, sitter bredvid dem och vägleder dem i detta större sammanhang av lärande. Genom att arbeta sida vid sida med den konstnärliga ledaren blir lärarna involverade i en holistisk inlärningsprocess, som är karakteristisk för DO:s inlärningsmodell, och de får möjlighet att stå framför orkestern och leda repetitioner. “Learning by doing” är därför inte bara något som DO:s studenter upplever, utan det utgör också en del av det lärarna upplever inom DO.

En plan för orkesterlärarnas utveckling

Donationen från Signatur markerar början på ett planerat 3-årigt program med en strukturerad utbildningsplan. Syftet är att hjälpa framtida “orkesterlärare” att utveckla den mångfacetterade profil som krävs för att effektivt tillgodose behoven hos en växande studentgrupp som karakteriseras av kulturell mångfald. Genom Dream Orchestra Learning Centre kommer DO:s lärare kunna utveckla och utbyta viktiga personliga, musikaliska, pedagogiska och administrativa färdigheter.

Läs mer om Dream Orchestras arbete och hur du kan engagera dig på organisationens hemsida: https://dreamorchestra.se/