Scen:se hos Folkteatern Gävleborg

Genom stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande får Folkteatern Gävleborg möjlighet att i en större satsning på utvecklingsprojektet Scen:se skapa tre olika format av tillgängliga scenkonstverk.

Scen:se skapar scenkonst och dramapedagogik för och med barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Syftet är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov, samt få använda sin kreativa förmåga oavsett vilken skolform de går i. Det nya projektet inleds under 2024 med planerad fortsättning 2025-26.

”Sensory theatre” och samskapande processer

Projektets målgrupp upplever på grund av sin funktionsvariation ofta stora hinder att ta del av konst och kultur.  Satsningen på tillgängliga scenkonstverk som fått bidrag från Signatur görs delvis i samarbete med brittiska Oily Cart Theatre (https://oilycart.org.uk), som har fyrtio års erfarenhet av att skapa scenkonst för målgruppen och är en pionjär i arbetet med ”sensory theatre”. De skriver själva om sitt arbete att de “ser möjligheter i det omöjliga och river upp teaterns regelbok för att göra den mer tillgänglig”.  Formaten genomsyras även av samskapande processer med målgruppen och i samverkan med funktionsvarierande konstnärer.

Interregional satsning och långsiktiga mål

Med hjälp av bidraget från Signatur ska projektet även undersöka möjligheterna till att skapa en mer varaktig inverkan med målet att få scenkonstbranschen att arbeta mer inkluderande och tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Detta görs genom en nationell satsning i flera regioner, i samverkan med regionala scenkonstorganisationer, där projektet avser att höja kunskapsnivån vad gäller inkluderande och anpassad scenkonst.  Idag ingår förutom Folkteatern Gävleborg även Estrad Norr i region Jämtland Härjedalen. Genom en nationell turné, seminarier och utbildningsinsatser skapar vi gemensamma ytor där vi kan nå ut med den kompetens som projektet ackumulerat. På lång sikt är målet även att skapa en plattform för ett varaktigt och nationellt program kring tillgänglig scenkonst.

Forskning och inkludering

Forskare kommer att följa projektet och produktionen och undersöka behovet av att tillgängliggöra scenkonstupplevelser för barn och unga med funktionsvariationer. Målgruppen finns i projektets främsta led, och målet är att verka för en förändring inom scenkonstbranschen där befintliga strukturer ofta skapar barriärer. Projektet vill bidra till att målgruppen får ta del av fler verksamheter och upplevelser. Genom att satsa på tillgänglig scenkonst skapas också ett mer inkluderande samhälle där alla kroppar och alla funktionaliteter får ta plats i det offentliga kulturella rummet.

Läs mer om Scen:se och Folkteatern Gäveborg här: https://folkteaterngavleborg.se/program/projekt-scense/