Anpassade Musikmöten

Anpassade musikmöten för barn och unga med funktionsvariationer startade som ett pilotprojekt hösten 2022.

Genom en donation från The Karlsson Játiva Charitable Foundation, grundaren av Signaturprogrammet i Storbritannien, har RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) Skåne och Musik i Syd sedan sommaren 2023 fått möjlighet att samarbeta vidare kring utvecklingen av anpassade och inkluderande musikproduktioner för barn och unga med funktionsvariationer.

“Anpassade musikmöten för barn och unga med funktionsvariationer” är ett samarbete mellan RBU Skåne och Musik i Syd, men även andra organisationer med verksamhet riktad mot barn med funktionsvarianter kommer att inbjudas att delta i projektet och dess musikmöten.

I samverkan med en musikterapeut med hög kompetens inom området anpassas redan existerande musikproduktioner för barn och unga från UNGA Musik i Syds utbud. Planen är att projektet ska utvecklas under tre år. Under de första två åren kommer ett antal musikproduktioner att erbjudas barn med funktonsvarianter på flera scener och i flera kommuner runtom i Skåne.

RBU Skåne har en uttalad önskan att göra opera tillgängligt för barnen och huvudmålet är därmed att under projektets tredje år skapa en operaföreställning speciellt anpassad för målgruppen. Samarbeten kommer att ske med lokala Operasällskap och Malmö Opera. Slutproduktionen av Operan kommer att filmatiseras samband med projektets avslut våren 2026.

För att ytterligare påvisa vikten av tillgänglighet för alla barn och unga oavsett funktion och hälsa kommer under våren 2024 även en forskare att knytas till projektet. Genom följeforskning utvärderas projektet fortlöpande och forskaren belyser barnens upplevelser i mötet med musiken.

Läs mer om Anpassade Musikmöten på projektsidan hos Musik i syd.