Unboxing female opera

Den Andra Operan (DAO) förändrar grunden för vad opera kan, vill och får vara, nu och i framtiden, genom att lyfta fram kvinnliga tonsättares bortglömda operor ur arkiven och korrigera en felaktig historieskrivning.

Bortglömd operaskatt möter ny publik

Projektet Unboxing Female Opera som lanserades 2023 med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande skapar nya former för mötet mellan publik och opera, bjuder in ny publik till operans värld och låter samtidigt ohörda verk av kvinnliga tonsättare återfå sin plats i operarepertoaren.

Genom en unik kombination av konserter, föreläsningar och publikmöten bjuder DAO in, överraskar och introducerar publiken till en operarepertoar som sällan når ut. Genom utvalda spelplatser och samarbetspartners når projektet nya publikgrupper och erbjuder upplevelser som passar både den med operavana och den med spirande nyfikenhet.

Projektet tar avstamp i det djuplodande musikforskandet, når publiken i sceniska framföranden och erbjuder dessutom en inblick i operaprocessen och ett möte med musiker och föreläsare i nya miljöer och kontext.

Upptäcktsfärd genom  kvinnlig operarepertoar

Den Andra Operans arbete med att lyfta fram tidigare okända historiska operaverk av kvinnor leder ständigt till nya fynd. Dessa presenteras under 2024 i form av en minifestival, Unboxing-konserter, föreläsningar och en halvscenisk konsert. 2024 tittar DAO närmare på bland annat Clemence Grandvals Mazeppa från 1892 och Augusta Holmés La Montagne Noire från  1895. Publiken, tillsammans med ett stort antal sångare, musiker och andra i branschen, får därmed möjlighet att upptäcka, utforska och kanske till och med förälska sig i den kvinnliga operarepertoaren.

Med hjälp av Signatur vill DAO skapa nya former av publikmöten och genom förnyat historiebruk nå nya grupper och därmed låta opera bli en katalysator för social förändring.

Läs mer om Den andra operan på deras egen hemsida: https://denandraoperan.se/

HOPP OM EN JÄMLIK FRAMTID

”Den Andra Operan är sedan 2023 stolta mottagare av donationer från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Samarbetet med Signatur har bidragit till Den Andra Operans mission att sprida kunskap om historiska operaverk komponerade av kvinnor. Donationen har möjliggjort ett flertal konserter och föreläsningar där publik har fått möta opera genom både samtal och musik. DAO har även fördjupat kunskapsspridningen till nästa generations sångare och musiker genom samarbeten med högskolor och universitet i Sverige och Norden. Genom ett långsiktigt nätverkande med institutioner har vi även kunnat stötta utvecklingen av operarepertoaren i stort, allt tack vare ett pågående stöd från Signatur.

Vi ser en växande nyfikenhet hos publiken, en utveckling av den nordiska operabranschen och en ökad kunskap om en tidigare dold del av operahistorien hos utövarna, något som väcker hopp om en jämlik framtid inom opera- och musikvärlden”.

Bente Rolandsdotter, konstnärlig ledare, Den Andra Operan.