Ansök om projektstöd

SIGNATURS ANSÖKNINGSPROCESS

2024 års ansökningsomgång öppnade den 29 april och stänger fredag 6 september 2024 kl. 15.

För att kunna ansöka om stöd hos Signatur måste du registrera ett konto i vårt ansökningssystem.

Signatur tar inte emot ansökningar via post eller e-post.

Vi ber alla sökande att ta del av vår sammanställning av vanliga frågor/FAQ som ger utförlig information om behörighet och om hur ansökningsprocessen går till.

VEM KAN SÖKA?

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan enbart stödja projekt som drivs av icke vinstdrivande, allmännyttiga organisationer.  Om du är en enskild person som vill söka stöd till ett musikprojekt behöver du därför förankra din idé hos en lämplig icke vinstdrivande organisation, exempelvis en ideell förening, stiftelse eller aktör inom den offentliga sektorn.  Det är viktigt att denna organisation är redo att vara juridiskt ansvarig för projektet och uppfylla Signaturs krav på redovisning och kommunikativa insatser.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

När Signatur tar emot nya ansökningar öppnar en utlysning i vårt digitala ansökningssystem.  För att kunna skicka in ett projektförslag behöver du registrera ett konto i systemet med din epost-adress som användarnamn.

Om du har frågor inför en potentiell ansökan går det självklart bra att kontakta oss, men ansökan görs alltid via det digitala ansökningssystemet.

STEG 1

Signaturs styrelse bedömer inkomna projektförslag utifrån stiftelsens kriterier.

Vi strävar efter att meddela sökande om de har fått avslag eller har gått vidare till ansökans andra steg inom två månader efter den sista ansökningsdagen.

STEG 2

Sökande som går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen ombeds komplettera ansökan i ansökningssystemet med ytterligare information. Läs mer under avsnittet Ansökningsprocessen i vår FAQ.

BESLUT OCH AVTAL

I januari-februari tas slutligt beslut om vilka projekt som får bidrag i det årets Signaturprogram och tidigast 1 mars kan nya projekt starta.

Inför projektstart signeras ett avtal som reglerar Signaturs och donationsmottagarens åtaganden under det första projektåret (för fleråriga projekt) eller hela projektperioden (för kortare projekt). I avtalsvillkoren ingår krav på redovisning, utvärdering och kommunikativa insatser. Läs mer under avsnittet Redovisning och Genomförande i vår FAQ.

För fleråriga projekt behöver ett nytt avtal tas fram för varje nytt projektår.

KRITERIER OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

Den enskilt viktigaste bedömningsgrunden för ansökningar är hur väl och effektivt projektet uppfyller Signaturs bidragskriterier.

En central faktor är också att den sökande organisationen har en stabil verksamhet som gör det möjligt att uppfylla Signaturs krav på återrapportering.

 

Ansökningsportal

Logga in här