Signaturs bidragskriterier

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan endast bevilja stöd till projekt som är förenliga med stiftelsens ändamål, så som de definieras i Signaturs stadgar, nämligen att:

  • Främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna breda kvalitativa musikutbildningar.
  • Förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik.
  • Främja insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv.
  • Skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik
  • Vid sidan av musik stödja andra närliggande former av scenkonst som till exempel dans, balett eller teater.

ÖVRIGA BEHÖRIGHETSKRITERIER

Signatur kan endast bevilja stöd till allmännyttiga juridiska personer, det vill säga organisationer vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Vi behandlar inte ansökningar om verksamhetsstöd. Syftet med vårt bidragsprogram är att stötta aktiviteter utanför en organisations ordinarie uppdrag.

Enskilda individer är inte behöriga att söka stöd, eftersom Signaturs projektbidrag är avsedda för organisationer, inte personer.

Signatur beviljar inte bidrag till ren amatörverksamhet utan är inriktad mot professionella aktiviteter.

Mer om behörighet

Läs mer om vem som kan ansöka i vår FAQ