Verksamhet och mål

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande är en organisation som genom sitt bidragsprogram vill skapa ett bättre samhälle via musikens och musicerandets enande kraft.

SYFTE OCH INRIKTNING

Syftet med Signaturs stödprogram är att främja musiklivet i Sverige och övriga nordiska länder.  Signatur delar ut bidrag till icke vinstdrivande, allmännyttiga organisationer vars projektförslag uppfyller ett eller flera av stiftelsens bidragskriterier.

Vi stödjer projekt som gagnar kvalitativ musikutbildning, främjar allmänhetens tillgång till högkvalitativ musik, breddar underlaget för musiklivet och använder musik för att skapa bättre förutsättningar för integration.  Gemensamma musikaliska upplevelser kan bidra till att överbrygga gränser mellan människor och kulturer.  Vi ger dessutom bidrag till projekt inom scenkonstformer med koppling till musik, såsom dans, balett och teater.

Bidragskriteriernas fokus mot utbildning, tillgänglighet och bredd i musiklivet innebär att stiftelsen särskilt välkomnar initiativ som berör barn och unga, och som bidrar till att ge fler människor tillgång till värdefulla musikupplevelser eller möjligheter att utvecklas och inspireras musikaliskt.

ORGANISATION

Signatur leds av en styrelse som utformar stiftelsens övergripande strategi och beslutar om vilka projekt som beviljas stöd i det årliga Signaturprogrammet.  Handläggning av ansökningar och löpande administration av pågående projekt hanteras av Signaturs personal på kontoret i Stockholm.

Vi engagerar oss aktivt i de projekt som beviljas, vilket innebär att donationsmottagare förväntas göra det möjligt för Signatur att besöka pågående projektverksamhet. Platsbesök och möten med deltagare ger oss en djupare förståelse för projekten som möjliggör konstruktiv återkoppling när vi ser möjligheter till utveckling eller synergier i form av samverkan med andra samarbetspartners i vårt nätverk.

STÖD SIGNATUR

Signatur är beroende av ekonomiska bidrag för att uppfylla sitt uppdrag.

Vår grundare KJCF har sedan 2018 stöttat Signatur med årliga bidrag, men vi tar tacksamt emot stöd från andra finansiärer.

För information om hur bidrag lämnas till stiftelsen, vänligen kontakta oss.

MUSIKENS MAGI

Signatur arbetar för att omvälvande upplevelser av musik och scenkonst ska bli tillgängligt för fler människor.  Genom att främja musikalisk mångfald strävar vi efter att bidra till att utveckla musiklivet i Sverige och övriga Norden med bredd och kvalitet

Årsredovisning

Signaturs senaste årsredovisning som PDF

Styrelse och personal

Läs mer om Signatur här

Ansökan

Läs mer om ansökningsprocessen här