Insamlingsstiftelse för musikstöd

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande främjar genom projektstöd ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet och konstnärlig förnyelse. Vi lanserade vårt stöd till musikprojekt 2018 och fortsätter att finansiera nya spännande musikprojekt, och utvecklar samarbetet med våra partnerorganisationer.

Våra aktuella stödprojekt

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ger projektstöd till en rad intressanta projekt där en viktigt mål är att bidra till barns, ungdomars och vuxnas utveckling genom musikens magiska kraft. De projekt som Signatur stödjer och ger bärkraft är:

Det magiska huset, Unga på Operan, Kungliga Operan Stockholm.

Dream Orchestra.

Empower Production – Fryshuset.

Gotlands Tonsättarskola.

Gränslandet – Symfonisk fest 2022.

Make Music Matter! genom Linnéuniversitetet.

”Mötas i musik – hela livet” genom Sundbybergs stad, Äldreförvaltningen.

Unga tankar om musik (UTOM) – ”Hur låter framtidens musikliv”.

YOMA – Young Musicians Academy.

ÖKAD TILLGÅNG TILL MUSIKUTBILDNING

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Make Music Matter! ger unga en plattform att testa musikskapande, verktyg för att uttrycka sig samt inspirerar till en meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter. Foto: Järvaveckan 2022.

Ansökan musikstöd

När nästa ansökningsomgång hos Signatur om musikstöd för ditt kulturprojekt öppnar kommer du hitta ansökningsformulär här.

Det magiska huset

Det magiska huset är en är en digital produktion av Unga på Operan för Operans plattform Operan Play. I programmen får elever och pedagoger följa med bakom kulisserna och upptäcka Kungliga Operan ...

Dream Orchestra bygger gemenskap

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har Dream Orchestra startat ett nytt projekt i januari 2022. Här kommer eleverna arbeta med att uttrycka och kommunicera sina tankar och...

Från och med 2022 har Empower Production/Fryshuset ingått i ett samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande

EMPOWER PRODUCTION

EmpowerProduction är ett nytt projekt som ska möjliggöra för fler unga tjejer och icke-binära att engagera sig i musikproduktion. Projektet kommer att äga rum i Stockholm, Göteborg och Helsingborg med...

Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola startades år 1995 och har sedan starten drivit en högskoleförberedande utbildning i komposition. En stor del av de som studerar komposition på Sveriges musikhögskolor (och seda...

Gränslandet - symfonisk fest 2022

Med ett starkt engagemang för att ta den klassiska musiken till nya platser och nå ut till en bredare publik grundade pianisten David Huang och dirigenten Christian Karlsen Gränslandet – symfonisk fes...

Make Music Matter!

Make Music Matter! är både ett nätverk och skolprojekt för musiklärare. Syftet med Make Music Matter! är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i i...

"Mötas i Musik – hela livet" i Sundbyberg, ett projekt som genomförs med stöd av stiftelsen Signatur

Mötas i Musik – hela livet

Sundbybergs stad i Stockholms län får möjlighet att genomföra projektet ”Mötas i Musik - hela livet” under åren 2019 till 2022, med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.  Projek...

Till vardags spelar hon huvudrollen i Sound of Music på Malmö Opera. Men i början av november kom musikalstjärnan tillika medlemmen i UTOM, Frida Modén Treichl, till Konserthuset Stockholm för att gästspela med musiklivets gräsrötter i El Sistema Nationalorkester.

Unga tankar om musik (UTOM)

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomför Unga tankar om musik (UTOM) med start 2021 projektet ”Musiklivets rötter”. Kungliga musikaliska akademin har i samband med 250...

Polstjärneprisets delfinal 220103

YOMA – Young Musicians Academy

Tack vare stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sin verksamhet i rask takt i linje med sitt ändamål; - va...

Samverkan i centrum

Vi kan nu, tack vare Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, kraftsamla för att få fler unga musiker att spela instrument som är speciellt viktiga för allt orkester- och ensemblemusicerande. Samtidigt öppnas möjligheter för ett tätare samarbete med kulturskolan. Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har det nu blivit möjligt att bygga vidare på talangverksamheten i Vänersborg och i nära samverkan med musikinstitutioner i hela landet utveckla YOMA – Young Musicians Academy liksom Polstjärnepriset – Sveriges främsta solisttävling för ungdomar 14–18 år.”

Staffan Rydén, Ordförande, Nationellt centrum för musiktalanger (YOMA)