Insamlingsstiftelse för musikstöd

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande främjar genom musikstöd ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet och konstnärlig förnyelse. Vi fortsätter vårt projektstöd (musikstöd?) som började 2018 genom att finansiera nya spännande projekt där vi ser fram emot ett utvecklande samarbete med våra partnerorganisationer.

Våra aktuella stödprojekt

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ger musikstöd till flera intressanta projekt som är riktade mot att bidra till barns, ungdomars och vuxnas utveckling inom musikens magiska kraft. De projekt som Signatur stödjer och ger bärkraft är:

Arctic Light i Norrbotten.

Det magiska huset, Unga på Operan, Kungliga Operan Stockholm.

Dream Orchestra.

Empower Production – Fryshuset.

Gotlands Tonsättarskola.

Gränslandet – Symfonisk fest 2022 .

Libravoice genom Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Make Music Matter! genom Linnéuniversitetet.

”Mötas i musik – hela livet” genom Sundbybergs stad, Äldreförvaltningen.

Stockholm Nu jazzfestival – FRIM.

Temaspår Funktion 2022 – Folkteatern Gävleborg.

Unga tankar om musik (UTOM) – ”Hur låter framtidens musikliv”.

YOMA – Young Musicians Academy.

ÖKAD TILLGÅNG TILL MUSIKUTBILDNING

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Make Music Matter! ger unga en plattform att testa musikskapande, verktyg för att uttrycka sig samt inspirerar till en meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter. Foto: Järvaveckan 2022.

Ansökan musikstöd

När nästa ansökningsomgång hos Signatur om musikstöd för ditt kulturprojekt öppnar kommer du hitta ansökningsformulär här.

Kören Arctic Light från Norrbotten.

ARCTIC LIGHT I NORRBOTTEN

Arctic Light formades en gång efter en stark vision av körledaren, tonsät­taren och den konstnärlige ledaren Susanna Lindmark. Framför sig såg hon ett musikaliskt växthus för unga kvinnor i Norrbotten...

Det magiska huset

Det magiska huset är en är en digital produktion av Unga på Operan för Operans plattform Operan Play. I programmen får elever och pedagoger följa med bakom kulisserna och upptäcka Kungliga Operan ...

Dream Orchestra bygger gemenskap

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har Dream Orchestra startat ett nytt projekt i januari 2022. Här kommer eleverna arbeta med att uttrycka och kommunicera sina tankar och...

Från och med 2022 har Empower Production/Fryshuset ingått i ett samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande

EMPOWER PRODUCTION

EmpowerProduction är ett nytt projekt som ska möjliggöra för fler unga tjejer och icke-binära att engagera sig i musikproduktion. Projektet kommer att äga rum i Stockholm, Göteborg och Helsingborg med...

Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola startades år 1995 och har sedan starten drivit en högskoleförberedande utbildning i komposition. En stor del av de som studerar komposition på Sveriges musikhögskolor (och seda...

Gränslandet - symfonisk fest 2022

Med ett starkt engagemang för att ta den klassiska musiken till nya platser och nå ut till en bredare publik grundade pianisten David Huang och dirigenten Christian Karlsen Gränslandet – symfonisk fes...

Libravoice

Med tacksamt stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) starta projektet Libravoice. Libravoice syftar till att genom musik och musikali...

Make Music Matter!

Make Music Matter! är både ett nätverk och skolprojekt för musiklärare. Syftet med Make Music Matter! är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i i...

"Mötas i Musik – hela livet" i Sundbyberg, ett projekt som genomförs med stöd av stiftelsen Signatur

Mötas i Musik – hela livet

Sundbybergs stad i Stockholms län får möjlighet att genomföra projektet ”Mötas i Musik - hela livet” under åren 2019 till 2022, med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.  Projek...

Stockholm Nu jazzfestival

Stockholm Nu var en endags jazzfestival som ägde rum 27 maj 2022. Hela jazzfestivalen kretsade kring Ron Carter – en av de mest inflytelserika och betydelsefulla jazzmusikerna genom tiderna. Den arran...

Från föreställningen Fritt spelrum med Lucy Rugman. Fotograf: Urban Wedin

Temaspår Funktion

Temaspår Funktion handlar om att vilja och våga skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Temaspår Funktion 2022 är ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, projektet Sce...

Till vardags spelar hon huvudrollen i Sound of Music på Malmö Opera. Men i början av november kom musikalstjärnan tillika medlemmen i UTOM, Frida Modén Treichl, till Konserthuset Stockholm för att gästspela med musiklivets gräsrötter i El Sistema Nationalorkester.

Unga tankar om musik (UTOM)

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomför Unga tankar om musik (UTOM) med start 2021 projektet ”Musiklivets rötter”. Kungliga musikaliska akademin har i samband med 250...

Polstjärneprisets delfinal 220103

YOMA – Young Musicians Academy

Tack vare stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sin verksamhet i rask takt i linje med sitt ändamål; - va...

Samverkan i centrum

Vi kan nu, tack vare Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, kraftsamla för att få fler unga musiker att spela instrument som är speciellt viktiga för allt orkester- och ensemblemusicerande. Samtidigt öppnas möjligheter för ett tätare samarbete med kulturskolan. Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har det nu blivit möjligt att bygga vidare på talangverksamheten i Vänersborg och i nära samverkan med musikinstitutioner i hela landet utveckla YOMA – Young Musicians Academy liksom Polstjärnepriset – Sveriges främsta solisttävling för ungdomar 14–18 år.”

Staffan Rydén, Ordförande, Nationellt centrum för musiktalanger