Bakgrund

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har funnits sedan 2018, då den Londonbaserade stiftelsen The Karlsson Játiva Charitable Foundation (KJCF) lanserade Signaturprogrammet.  Syftet var att främja musiklivet i Storbritannien, Sverige och övriga Europa genom att stötta relevanta allmännyttiga projekt och organisationer.

För att kunna uppfylla sin målsättning i Sverige och Norden grundade KJCF Signatur.  En donation från KJCF låg till grund för Signaturs första arbetsplan, och därefter har KJCF årligen beviljat nya bidrag som finansierat projektverksamheten i Sverige.

De första bidragen i det svenska Signaturprogrammet delades ut 2018.  Därefter har verksamheten byggts upp gradvis.  I styrelsen, som ursprungligen bestod av tre ledamöter, sitter idag fem personer, och utöver tjänsten som programansvarig för projektverksamheten i Sverige har stiftelsen sedan 2021 även deltidsanställd personal för administration och kommunikation.

Sedan 2023 arbetar Signatur från egna kontorslokaler i Enkehuset på Norrtullsgatan i Stockholm.

SIGNATURPROGRAMMETS HISTORIA

De organisationer som tidigare har fått stöd från Signatur inkluderar:

Malmö opera/Region Skånes Kulturförvaltning, Centrumskolan i Växjö/Sexton Strängar, El Sistema Sverige, Ideella föreningen ALMA, Drottningholms Slottsteater, Järna Festival Academy, Lunds Domkyrka, Konserthuset Stockholm, Ideella föreningen Scenit, Kungliga Musikhögskolan, Linnéuniversitetet, Musik i Syd, UTOM (Unga tankar om musik), Sundbyberg Stad, ShareMusic & Performing Arts, Länsmusiken i Stockholm, Stockholm NU Jazz festival, Dream Orchestra, Svenska Kammarorkestern/Insamlingsstiftelsen Di Piu, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län, Folkteatern Gävleborg/Scen:se/BIBU, Help Ukraine Gothenburg (HUG), YOMA – Young Musicians’ Academy.

Läs mer om några av våra tidigare projekt här nedanför:

Mer om Signatur

Styrelse och personal

Mer om KCJF

The Karlsson Játiva Charitable Foundation (KJCF)

Hitta hit

Kontaktuppgifter

Signaturprogrammet idag

Aktuella projekt

Make Music Matter!

 Samverkan kring musik som uttrycksform I Make Music Matter! samverkar akademi, skola, musik-, tech- och kulturbranscher med det omgivande samhället för att utveckla och sprida kunskap om musik och ...

Framtidens musikaliska förebilder

Återväxten av blåsmusiker är hotad. Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har Unga tankar om musik (UTOM) lanserat en insats för att stärka kedjan av bildning och utbildning so...

projektet LEKQUIEM med skolbarn, 60 körsångare, professionella dansare och en symfoniorkester på Subtopia i Botkyrka

Lekquiem - 100 barn dansar Mozart

Livet o döden sida vid sida. Signatur har beviljat stöd till projektet LEKQUIEM, där ett hundratal skolbarn, 60 körsångare, fyra professionella dansare och en symfoniorkester skapar ett konstverk f...

"Mötas i Musik – hela livet" i Sundbyberg, ett projekt som genomförs med stöd av stiftelsen Signatur

Mötas i Musik – hela livet

Sundbybergs stad i Stockholms län genomför projektet ”Mötas i Musik - hela livet” med start 2019 och förlängning (på grund av Covid-19) till och med 2023, med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse ...

Jubileumsoriatorium 2023

Nyskrivet jubileumsoratorium i Lunds domkyrka År 2023 är ett jubileumsår för Lunds domkyrka då det äldsta altaret invigdes för exakt 900-år sedan – den 30 juni år 1123. Detta jubileum kommer att fira...

Hum hum Hume

En filosofisk monolog inbäddad i musik Skådespelaren Andreas T Olsson har skrivit en poetisk historia som rör tankar kring havet, musiken och lusten till äventyr med utgångspunkt i sjökaptenen, musik...

UNITY - Help Ukraine Gothenburg

Help Ukraine Gothenburg (HUG) är en opolitisk humanitär fredsförening som drivs ideellt av ukrainare i Göteborg utifrån en vision om en rättvis, hållbar och fredlig värld. Föreningen eftersträvar ett ...