IMPRA jam & nätverksträffar

I en tid då musikens och kulturens roll i samhället ifrågasätts och genusfrågor bortprioriteras tar föreningen IMPRA ytterligare ett steg framåt. Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande gör IMPRA en särskild satsning för att skapa fler tillgängliga mötesplatser för musiker i form av inkluderande jamsessions, berikande föreläsningar till musikinstitutioner och nätverksträffar för musikutövande. Dessa tre spår utgör en grogrund och språngbräda för att på sikt skapa en mer jämlik återväxt på den svenska jazz- och improvisationsscenen.

Inkluderande Jam och nätverkande

IMPRA jam och nätverksträffar är ett initiativ för att öppna dörrarna till en plats där fler kan känna sig fria att uttrycka sig kreativt, samt få in en fot i jazz- och improvisationsnätverkets inre kärna. Det finns en stor efterfrågan efter jam och sammanhang för nätverkande och fortbildning; i synnerhet hos IMPRAs målgrupp som består av musikstuderande och yrkesmusiker som identifierar sig som kvinnor, transpersoner eller ickebinära. Jam är en central del i jazztraditionen och mötet med nya musiker är viktigt för varje musikers utveckling. Det finns få aktörer som erbjuder inkluderande jam, föreläsningar och nätverksträffar. Med sin erfarenhet och spetskompetens inom detta område har IMPRA en betydande roll i branschen.

IMPRA ligger i framkant för skapandet av inkluderande jamsessions, ett sammanhang som ofta tenderar att präglas av exkluderande klimat och patriarkala hierarkier. I Signaturprojektet arrangeras jamsessions som främjar en inkluderande social miljö. Musikutövare som identifierar sig som kvinnor, transpersoner eller ickebinära har där en självklar möjlighet att både ges och att ta plats.

Genom IMPRAs nätverksträffar kan musikutövare mötas utanför scenerna för att dela erfarenheter och inspirera varandra. Möten där musiker tillsammans entusiasmerar och är varandras stöttepelare för ett mer levande och växande musikliv!

Utbildande och Inspirerande föreläsningar

Arbetet för en mer jämlik och jämställd jazz- och improvisationsscen i Sverige behöver ske på flera håll parallellt. Därför besöker IMPRA inom ramen för Signaturprojektet utbildningsinstitutioner som erbjuds föreläsningar i genusmedvetenhet, normkritik och hur jämställdhet och jämlikhet ser ut i jazz- och improvisationsbranschen i Sverige.

Föreläsningarna utbildar lärare och elever om hur de får syn på strukturer som håller vissa tillbaka och premierar andra. Deltagarna får diskutera och ges verktyg för att utveckla sina verksamheter och arbeta för det jämställda musikliv IMPRA vill se. Med projektets stöd ger IMPRA skolor, föreningar och institutioner som har begränsad budget men intresse att utveckla sin verksamhet möjlighet att subventionerat boka IMPRAs föreläsningar eller seminarium.

För att stärka kreativiteten och skapa hoppfulla vägar framåt i yrkeslivet är det viktigt att få möta och inspireras av sina förebilder. Därför arrangerar IMPRA också föreläsningar där de bjuder in musiker, kompositörer eller andra arbetande inom branschen som identifierar sig som kvinnor, transpersoner eller ickebinära.

Resestöd till ungdomar

Oavsett bostadsort ska musikutövare inom jazz och improvisation kunna ta del av IMPRAs verksamhet. Därför erbjuder projektet ett resestöd för unga att nyttja i samband med någon av föreningens aktiviteter.