EMPOWER PRODUCTIONS

Empower Productions lanserades våren 2022 med målet att möjliggöra för fler unga tjejer och icke-binära att engagera sig i musikproduktion. Sedan 2024 är projektet förlagt till Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Verksamheten i Karlskrona är ny för i år, och ersätter de projektaktiviteter som under 2023 ägde rum i Helsingborg.  Projektet pågår till slutet av 2025 och riktar sig till unga tjejer och icke-binära, huvudsakligen från socioekonomiskt svaga områden.

Genom denna satsning vill Fryshuset öka underlaget för svenskt och nordiskt musikliv genom att möjliggöra för fler unga tjejer och icke-binära från socioekonomiskt svaga områden att följa sin passion och skapa musik. Detta för att på sikt skapa ett rikare och mer jämställt kulturliv och möjlighet för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik. Syftet är också att möjliggöra en positiv förflyttning för de unga som deltar i projektet.

Mer jämställd musikbransch

Fryshuset vill genom projektet ändra perspektivet och förväntan på vilka som kan bli musikproducenter samt på sikt bidra till ökad musikalisk kvalitet och även jobba för en mer jämställd musikbransch. Genom att jobba med unga skapas förändring på lång sikt – och en ökad jämställdhet inom musikproduktion kan bidra till ett mer kreativt och kvalitativt musikliv.

Sedan 2022 ingår Empower Productions i ett samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande som också har gått in som sponsor. Stiftelsens finansiering är av mycket stor betydelse för att Empower Productions verksamhet ska kunna bedrivas och skapa möjligheter för fler tjejer och icke-binära att engagera sig i musikproduktion.

Empower production och partnerskap

Empower Productions bygger vidare på och kompletterar en befintlig satsning som drivs inom Fryshuset; Connect, Compress, Change (3C) som också syftar till att öka jämställdheten inom musikbranschen. 3C skapar metod och engagemang och genom stödet från Signatur blir det möjligt att fånga upp engagemanget och det kanaliseras vidare det genom att de unga får tid i studio med kunniga producenter, instruktörer och ledare.

Vidare samarbetar Fryshuset med föreningen Popkollo. Popkollo har lång erfarenhet av att jobba med att tillgängliggöra musiken för unga tjejer och transpersoner. Genom samarbetet stärks projektets samlade expertis och erfarenhet och det blir samtidigt möjligt att skapa viktiga möten mellan fler unga som får tillgång till ett utökat nätverk.

Kraft och gemenskap

Tidningen och nätportalen Kingsize Magazine intervjuade hösten 2022 Empower Productions kursledare och deltagare i den Stockholmsbaserade gruppen om deras upplevelser av musikproduktion i en separatistisk miljö:

“Det blir per automatik en trygg miljö och man får utrymmet att ta sin tid, ställa sina dumma frågor och känna sig bekväm i sin egen takt. Jag är verkligen allt utom en tekniknörd så kursen har avdramatiserat något som annars känns ganska laddat.” (deltagaren Arezo)

Kursledaren Katarina “BONBON” Testad (artist och producent) har själv en bakgrund som deltagare i Popkollos ettåriga producentprogram “Vem kan bli producent?”. Hon berättade för Kingsize hur det hjälpte henne att utvecklas från att bara skriva och spela till att spela in och producera: “Jag lärde mig så pass mycket att jag inte längre var beroende av någon annan. Den känslan av självständighet hoppas jag de som är med i gruppen får med sig, så att fler kan få upptäcka vilken otrolig kraft och gemenskap som finns att hämta i musikskapandet. (Katarina Testad i Kingsize no.5, 2022)

I Empower Productions ingår bl.a:

  • Ledarledda återkommande separatistiska sessions i musikproduktion
  • Gemensamma Workshops och Camps

Läs mer om Empower Productions på Fryshusets egen projektsida: https://fryshuset.se/verksamhet/empower-productions.

Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är Sveriges största organisation för unga. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar och bedriver 60 olika verksamheter på 8 Fryshus runt om i Sverige. I deras musikverksamhet står dörren står på glänt för alla nyfikna, oavsett skills.

ETT TRYGGT RUM ATT VÄXA I

”Våra deltagare i projektet Empower Productions har fått prova på musikproduktion samtidigt som de har kul ihop med varandra och experimenterar fram sitt eget uttryck i musikskapandet. Vi har fått väldigt positiv respons från våra deltagare när det kommer till att jobba separatistiskt och ha ett tryggt rum som de kan växa i.

Vi är tacksamma över att få möjligheten att utföra vårt projekt med Signaturs stöd och på så sätt skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter för unga tjejer och icke-binära att ta sin passion för musik vidare, samt att förgylla framtidens musikbransch med större mångfald”.

Jessica Wejhem, projektledare Empower productions, Fryshuset.