AKThösten2020-2

AKT Talkhow är ett nytt projekt som utformats för att bredda och vidareutveckla AKT:s målsättning att skapa inkluderande och engagerande miljöer inom kultur och scenkonst för unga

AKT Talkhow är ett nytt projekt som utformats för att bredda och vidareutveckla AKT:s målsättning att skapa inkluderande och engagerande miljöer inom kultur och scenkonst för unga