Djurgården

Kulturarvets musik

Händelser i det förflutna kan prägla ett samhälles självbild i århundraden. Europas 1900-talshistoria visar, liksom vår egen oroliga samtid, hur viktigt det är att bearbeta historiska trauman. I en tid när kulturarvet ofta används som slagträ i förenklade och polariserande debatter, vill föreningen Chronotopia med musikdramats kraft öppna ett rum för reflektion och samtal. Kördramat Djurgården, som fått stöd i 2024 års Signaturprogram, handlar om Öland, men temat: makt och vanmakt är tidlöst och allmängiltigt.

 

Den öländska djurgården: 200 års förtryck

Den 7 april 1569 reserverar Johan III hela Öland som kunglig jaktpark. Det blir upptakten till mer än tvåhundra års förtryck av Ölands befolkning. Ölänningarna förbjuds all jakt och uttag av ved och virke i skogarna till husbehov blir ett lagbrott. I vanmakt tvingas bönderna se på hur viltet trampar ner och tar för sig av grödan. För att överleva trotsar de förbuden. Det bestraffas strängt, med spöstraff, dryga böter, tvångsarbete på fästning och i vissa fall landsförvisning. Den öländska djurgården avskaffas 1801. Men minnet av det hårdföra förmynderiet, som hindrade utveckling och lämnade människoliv i spillror, lever än idag som en del av Ölands historiska identitet.

I kördramat Djurgården tolkar tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson historien. Med förberedande temakvällar och en unik konsert på Borgholms slott den 12 maj 2024 lyfter Chronotopia fram den lokala historien. På årsdagen av jaktparkens avskaffande möter publiken Vokalharmonin, en av Sveriges främsta körer, med gästmusikerna Mika Takehara, slagverk, Dohyo Sol, luta och Mats Wallin, klarinett. Djurgården är en berättelse om historisk identitet, makt, vanmakt och självbestämmande på Öland, en saga i gränslandet mellan historisk verklighet och fabel, där djuren själva griper in.

 

Folklig förankring och långsiktig växtkraft

Med mottot hög kvalitet och folklig förankring strävar Chronotopia efter att nå ut med och skapa ett nytt sammanhang för den klassiska musiken på landsbygden. Genom att lyfta fram och tolka lokal historia i nyskrivna verk och temakonserter vill föreningen tillgängliggöra, förnya och väcka intresse för klassisk musik. Med pilotprojektet Djurgården läggs grunden till en verksamhet med långsiktig växtkraft. Projektet skapar en arbetsmodell som kan inspirera musik- och kulturarvsinstitutioner/föreningar över hela landet.

 

Ett nytt, levande sammanhang för den klassiska musiken på landsbygden

“Med pilotprojektet Djurgården skapar Chronotopia ett nytt, levande sammanhang för den klassiska musiken på landsbygden, i nära samverkan med människorna som bor där. Den lokala historien tolkas i nyskrivna verk och temakonserter med Sveriges främsta musiker. Signaturs bidrag gör det möjligt!”

Hans Gurstad-Nilsson, Konstnärlig ledare, Chronotopia

Om Chronotopia

Chronotopia är en ideell förening som levandegör kulturarvet med klassisk musik. I pilotprojektet Djurgården utvecklas en ny modell för hur klassisk musik kan nå ut på landsbygden. Med unika temakonserter förankrade i den lokala historien skapas delaktighet och möten mellan tider och generationer. Repertoaren förnyas och musiken sätts in i ett sammanhang nära människorna som bor på platsen.

Läs mer om Chronotopia på hemsidan https://www.chronotopia.se