Jubileumsoriatorium 2023

Nyskrivet jubileumsoratorium i Lunds domkyrka

År 2023 är ett jubileumsår för Lunds domkyrka då det äldsta altaret invigdes för exakt 900-år sedan – den 30 juni år 1123. Detta jubileum kommer att firas hela året i olika projekt och event. Som en del i firandet skapas ett nytt oratorium av tonsättaren Stefan Klaverdal. Ett oratorium är ett stort musikaliskt verk för orkester, kör och solister med en berättande text hämtad från bibeln. Oratoriet ”Vid porten” är helt unikt på flera sätt. Dels är kyrkans körer och musiker medskapare tillsammans med tonsättaren Stefan, dels hämtas inspiration från gamla musikaliska verk från Domkyrkan och dels är klockorna i kyrktornen med som en del i oratoriet. Dessutom dokumenteras hela den unika processen i syfte att inspirera andra.  Jubileumsoratoriet är finansierat av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Körerna medskapare i verket

Den första unika delen av oratoriet är framväxten av verket. I workshops tillsammans med domkyrkans körer arbetar Stefan fram musiken. Grunden till styckena är hämtade från olika historiska musikaliska verk som är skriven till domkyrkans ära i kombination med modern musik. Syftet är här också att få körmedlemmarna mer medvetna om sin bildning inom sång och musik och att ställa grundläggande frågor så som; Vad är musik egentligen? Kan vad som helst vara musik? Parallellt med denna process har andra körer bjudits in för att tillsammans med musikelever göra samma workshops. Synergieffekterna är många och det är intressant att se hur samarbetet påverkar de ursprungliga tankarna. Processen är komplex och kunskapsutbytet stort.

Kyrkans klockspel samspelar i oratoriet

Jubileumsoratoriet är planerat att bli ett stort verk för tre körer, orkester, orgel, elektronik och solist. Men en annan unik del av detta verk är att domkyrkans klockspel i kyrktornen involveras. Melodin skapas genom att kyrktakets kurvatur (form) bildar mallen för hur melodin skapas. Klockspelets musik hörs sedan i oratoriet och skapar en igenkänning för Lundaborna.

Hur ser musik ut i domkyrkan om 900 år?

Tematiken i det nya jubileumsoratoriet rör sig naturligt kring Domkyrkan och dess väsen men på ett djupare plan handlar musiken om människorna som rört sig i och kring kyrkan under 900 år. Frågorna som projektgruppen har arbetat med är många: Hur har människorna påverkats under århundradena av kyrkan? Hur påverkas vi i dag av kyrkan och dess musik och hur kommer det se ut om ytterligare 900 år? Vilka värderingar finns då? Vad spelar kyrkan, musiken och tron då för roll?

Musik har burit kulturen genom tiden

”Lunds domkyrka är ett landmärke. På ett djupare plan är den också en symbol för olika faser i livet, för andlig fördjupning och inte minst för en koppling till tiden, såväl historik, nutid som framtid”, berättar Lena Sjöstrand som är domkyrkokaplan. ”Att fira domkyrkans 900-årsjubileum blir därför inte bara ett jubileum för något som varit, utan också ett sätt att manifestera en tro på att denna byggnad kommer vara av central betydelse för Lund även i framtiden. Musik har burit kulturen och människorna genom tiden och därför är det så glädjande med ett nytt jubileumsoratorium som kan leva kvar under en lång tid och dessutom vara ett minne från vår tid just nu när vi firar 900 år”, säger Lena.

Processen dokumenteras

Förutom processen med körerna och klockspelen kommer hela denna unika process att dokumenteras genom såväl film som bild och text.

”Dels arbetar vi för att oratoriet ska bli en fantastisk present till domkyrkans jubileum” säger tonsättaren Stefan Klaverdal. ”Men ännu mer hoppas vi på olika synergieffekter. Dels är det den lärandeprocess som musiker och körmedlemmar är med i. Vi hoppas de får hjälp att tänka kreativt i den bildningsprocess som pågår just nu. Sen hoppas vi såklart att genom den dokumentation vi gör ska processen kunna göras tillgänglig för andra som vi vill prova på detta sätt att skapa musik” avslutar Stefan.

Uruppförande på jätten Finns namnsdag i oktober

Domkyrkan har alltid haft ett mycket aktivt musikliv. En av de återkommande delarna i nutid är Lunds årliga internationella körfestival, Lund Choral Festival. Här kommer det slutgiltiga verket att framföras i oktober 2023. Jubileumsoratoriet får sin premiär på domkyrkans jätte Finns namnsdag den 16 oktober i Lunds domkyrka.