Ungdomar mellan 17-25 år har rekryterats i samarbete med Kulturskolan i Sundbyberg för att skapa musikaliska möten över generationsgränser på äldreboenden och träffpunkter. Fotograf: Johan Westin

Sundbybergs stad i Stockholms län får möjlighet att genomföra projektet ”Mötas i Musik - hela livet”

Sundbybergs stad i Stockholms län får möjlighet att genomföra projektet ”Mötas i Musik – hela livet”