Musethica workshops i Östergötland

Konserter med socialt engagemang

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har Musethica Sverige sedan 2023 arrangerat kammarmusikkonserter på skolor, sjukhus, fängelser, dagliga verksamheter och andra socialt inriktade verksamheter runt om i Östergötland. Konserterna riktar sig i synnerhet till människor vars möjligheter att besöka en livekonsert av olika anledningar är begränsad. Planen är fortsätta verksamheten i samarbete med Signatur under både 2024 och 2025.

Musethica är en spetsutbildning och ett internationellt koncept som erbjuder begåvade unga musiker möjligheten att spela regelbundna konserter för en ovan publik. Musikerna får den unika möjligheten att spela mellan 10-12 konserter tillsammans med någon av Musethicas mentorer under en intensiv projektvecka. Mellan konserterna får musikerna feedback och deltar i master classes.

En växande publik för klassisk musik

Projektet bidrar till att utveckla och bredda publiken för klassisk musik genom att spela för grupper i samhället som annars inte skulle ha möjlighet att besöka en konsert. Samtidigt utvecklas de unga musikerna enormt genom att spela tillsammans med internationella världsartister i kombination med intensiva och regelbundna möten med en ny publik.

Musethicas publik växer ständigt genom utvecklandet av samarbeten med hjälporganisationer, skolor, särskolor, sjukhus, LSS-verksamheter, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen för hemlösa, skyddade krisboenden för kvinnor, asylboenden, mm. Konserterna erbjuds alltid gratis. Musethicas vision är att bidra till en bred och positiv samhällspåverkan genom utvecklandet av långsiktiga samarbeten inom utbildningsområdet, kulturlivet, och det sociala området. Konserter av högsta musikaliska kvalitet blir därmed en naturlig del i människors vardag över hela Sverige.

Ett socialt koncept inom högre musikutbildning

Musethica är ett internationellt spritt koncept som ger unga musiker möjligheten att utvecklas i sitt konstnärskap samtidigt som den klassiska musiken sprids till grupper vars möjlighet att ta del av en livekonsert av olika anledningar är begränsad. “Learning by doing” är mottot. Genom ett mentorprogram med internationella världsartister kombinerat med regelbunden och intensiv konsertträning inför en ovan publik utvecklas musikerna enormt samtidigt som de bidrar till att motverka socialt utanförskap och isolering i samhället. Musethicas vision är att bidra till en bred och positiv samhällspåverkan genom utvecklandet av långsiktiga samarbeten inom utbildningsområdet, kulturlivet, och det sociala området. 85 procent av Musethicas konserter äger rum i förskolor, skolor, särskolor, sjukhus, LSS-verksamheter, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen, asylboenden, mm. 15 procent av konserterna spelas för allmänheten i traditionella konsertsalar.

Musethica Sverige

Konceptet Musethica utvecklades 2012 i Zaragoza, Spanien av altviolinisten Avri Levitan och ekonomiprofessorn Carmen Marcuello. Idag är Musethica aktivt i 12 länder och i Sverige bildades den ideella föreningen Musethica Sverige 2016. Musethica Sverige ger unga, begåvade, musikstudenter på avancerad nivå praktisk konserterfarenhet genom främjandet av Musethicas utbildningskoncept i Sverige. Föreningen vill också möjliggöra för fler att ta del av högkvalitativa framföranden av klassisk musik. Särskilt de individer och grupper som är eller riskerar att hamna i socialt utanförskap, exempelvis ensamkommande flyktingbarn, boende på asylmottagningar och olika sorters stödboenden, människor med funktionshinder, eller människor som är intagna på kriminalvårdsanstalt. Utöver detta verkar föreningen för att sprida Musethicas utbildningsmodell och nyttiggöra dess resultat genom samarbeten med utbildningsinstitutioner och musiker världen över.

Läs mer om Musethica Sverige och om kommande program på deras egen hemsida: https://sweden.musethica.org