Barn som under en musiklektion övar sig i att spela xylofon.