Running for Beethoven

 

Loppet ”Running för Beethoven” blandar på ett unikt sätt kultur och folkhälsa i det natursköna området kring Kulturhuset i Ytterjärna.  Ludwig van Beethovens berömda Ödessymfoni direktsänds live längs hela löpbanan och målet är att komma i mål innan symfonin är slut.  Loppet, som arrangeras med stöd från Signatur sedan 2023, har tre sträckningar för att möta människors olika fysiska förutsättningar och för den kulturintresserade publiken finns möjligheten att ta del av evenemanget från konsertsalen.

 

Kultur och hälsa överbryggar gränser

 

Arrangörerna vill motverka en upplevd trend i samhället där människor alltmer samlas i grupper separerade från varandra. ”Running for Beethoven” vill sprida glädje hos alla deltagare.  Kultur har en unik förmåga att överbrygga skillnader och föra människor samman över gränser.  Projektet ger alla medlemmar i en familj, från barn till gamla, möjlighet att delta tillsammans.

 

Genom ”Running for Beethoven” får människor chans att mötas i ett glädjerikt evenemang med både kultur och hälsa i fokus, där deltagarna utmanar både sig själva och Ludwig van Beethoven.  På scen i Ytterjärna Kulturhus framför en symfoniorkester Beethovens berömda Ödessymfoni och längs löpbanan finns högtalare som direktsänder musiken.  Målet är att komma i mål innan symfonin är slut.

 

Startskott i Ytterjärna Kulturhus

 

Originalutmaningen är 5 kilometer men loppet har även en gång- och en springa-fortklass.  En kulturintresserad publik kan samtidigt ta del av evenemanget i konsertsalen där bilder från löpbanan också livesänds.  Loppets startskott går inne i konsertsalen och samtliga löpare passerar orkestern och publiken vid start.  De som deltar i projektets fysiska utmaning berikas med en kulturupplevelse och de som söker musikupplevelsen sveps med i loppets fysiska känsla.  För att underlätta deltagande samt för att minska klimatpåverkan anordnas kostnadsfri busstransport från Södertälje.

 

 

Om Fairplay Chamber Music

 

Fairplay Chamber Music (tidigare Järna Festival Academy) är ett kulturellt forum på högsta internationella nivå förlagt till området kring Kulturhuset i Ytterjärna.  Under två sommarveckor varje år samlas musiker, konstnärer, forskare, studenter, barn och unga för att samverka kring ett konstnärligt innehåll förankrat i samtiden.  Verksamheten grundades 2017 med målsättningen att bli en av Nordens ledande kammarmusikfestivaler och sommarakademier och har sedan dess utvecklats med ett mer mångfacetterat program. 

 

Samhällsengagemang och kreativitet

 

Fairplay Chamber Music genomsyras av ett starkt samhällsengagemang.  Utöver produktionen av klassisk musik på högsta internationella nivå verkar festivalen för att i ett större perspektiv bidra positivt till samhällsutvecklingen.  Det konstnärliga innehållet ska stimulera utveckling och kreativitet där det behövs som mest.  Sammanlagt arrangeras omkring 30-40 evenemang årligen.  Bland dessa ryms eget tematiskt material men även externa produktioner, studentkonserter och en konsertserie över höst/vår.  Grundare och ledare av Fairplay Chamber Music är cellisten Jakob Koranyi och pianisten Peter Friis Johansson.

 

Läs mer om Fairplay Chamber Music på hemsidan: https://fairplaychambermusic.com/sv/hem/

 

 

Återkommande tack vare Signatur

“Running for Beethoven genomfördes som ett pilotprojekt 2022 och vi är så glada att nu ha möjlighet att genomföra projektet igen. Stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande är avgörande för att det ska vara möjligt och att det ska kunna bli en återkommande del av vår verksamhet.”

Peter Friis Johansson & Jakob Koranyi, grundare av Fairplay Chamber Music