Songlines

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Songlines förstärka sitt program i Stockholms län med att från 2019 erbjuda unga flyktingar i Sverige tillgång till integrerade musikaktiviteter, blandat med språkinlärning och matlagning. Allt detta med ambitionen att hjälpa till att överbrygga de kulturella luckorna och erbjuda möjlighet att ansluta sig till ett nytt samhälle.

Arvsfondsprojektet Songlines startade 2017. Sedan dess har Songlines från artisten Stings fått ta emot hela den prissumma han fick för Polarpriset och har dessutom fått Framtidens musikpris. Songlines vill att ungdomar ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines vill ha ett inkluderande och varmt Sverige. Projektet bygger mötesplatser och skapar teambildande, inkluderande verksamheter och försöker i vår omgivning implementera tanken att alla måste hjälpas åt. Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill ha. Därför arbetar Songlines för att ingjuta hopp och ge alla unga möjligheten att få uttrycka sig själva med kultur och musik. Arvsfondens projekt genom JMS avslutades i december 2019, men fortsätter i Stockholm genom Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Länsmusiken i Stockholms län.

Läs mer här

Songlines musikläger hösten 2020, genomfört med största hänsyn till FHM riktlinjer i pandemins Sverige.

Kort presentationsfilm av Songlines