Startpagetitle

Röster om Signatur

” Det är oerhört viktigt idag att det finns andra aktörer än staten som arbetar oberoende med att stödja det svenska musiklivet. Där spelar Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande en betydande roll. Att de dessutom fokuserar på socialt arbete och utbildning gör de till en oumbärlig verksamhet för svenskt musikliv och kulturlivet i stort som ett verktyg att skapa ett bättre samhälle för alla.” 

David Huang, pianist och Christian Karlsen, dirigent

Vår målsättning

“Signatur vill bidra till och skapa en kraft för ett bättre samhälle med hjälp av musikens förenade styrka. Vi vill öppna dörrarna till musikens värld för alla och speciellt vill vi ge möjlighet till dem som eventuellt annars inte får chansen att engagera sig i skapandet eller lyssnandet av högkvalitativ musik. Vi hoppas att kunna verka som en motvikt mot tendenserna i samhället till förytling och intolerans med hjälp av musikens inbyggda potential, att binda mänskligheten ihop över åldrar och kulturer”.

Röster om Signatur

“Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län bedriver ett arbete med att stötta och hjälpa ungdomar i utsatta områden. Med musiken och kulturen som drivande kraft ger Signatur en stor och viktig möjlighet för oss att utveckla den verksamheten.”

Lennart Zethzon, verksamhetsstrateg Vuxenskolan