YOMA – musikutbildning på internationell spetsnivå

Tack vare stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sin verksamhet i rask takt i linje med sitt ändamål;

– vara en nationell mötes- och utbildningsplattform på internationell spetsnivå.

– inspirera annan verksamhet i landet, bland annat genom samverkan med kulturskolan.

– stärka återväxten till musikeryrket.

Numera presenterar NCM sig som YOMA – Young Musicians Academy för att vara mer inkluderande i sitt tilltal till nya intressenter.

Tre ambitiösa utvecklingsprojekt

Stödet från Signatur används i tre ambitiösa utvecklingsprojekt. Dessa för samman unga musiker som är på väg till internationell spetsnivå med andra intresserade elever som spelar orkesterinstrument och vill utvecklas vidare.

  • Projekt 1 vänder sig till unga musiker som spelar fokusinstrument som t ex oboe, fagott, valthorn, viola och kontrabas – instrument som spelas av få och som är särskilt viktiga inom genren.
  • Projekt 2 stärker samarbeten med landets kulturskolor.
  • Projekt 3 avser utbyggnad av det nordiska samarbetet som NCM bedriver.

YOMA har utmärkta lokaler för undervisning på sin bas i Vänersborg, men också stor kompetens inom online-undervisning. Det gör centret till en efterfrågad mötesplats IRL och online för unga musiker 10–18 år. Men även för deras pedagoger och för externa samarbetspartners.

Nationellt centrum för musiktalanger är en ideell förening. I föreningen engagerar sig Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna, Norrköpings Symfoniorkester, Norrlandsoperans Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Vänersborgs kommun, Västerås Sinfonietta, alla musikhögskolor och Regional Musik i Sverige med sina 23 medlemsorganisationer.

Läs mer här: YOMA – Young Musicians Academy

SAMVERKAN I CENTRUM

Vi kan nu, tack vare Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, kraftsamla för att få fler unga musiker att spela instrument som är speciellt viktiga för allt orkester- och ensemblemusicerande. Samtidigt öppnas möjligheter för ett tätare samarbete med kulturskolan. Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har det nu blivit möjligt att bygga vidare på talangverksamheten i Vänersborg och i nära samverkan med musikinstitutioner i hela landet utveckla YOMA – Young Musicians Academy liksom Polstjärnepriset – Sveriges främsta solisttävling för ungdomar 14–18 år.”

Staffan Rydén, Ordförande, Nationellt centrum för musiktalanger