AKT – Malmö Opera öppnar för unga

AKT – som står för Arrangemang, Kultur, Teater – vänder sig till unga och unga vuxna som är intresserade av scenkonst och som vill veta mer om de olika yrkesgrupperna som finns representerade på Malmö Opera. Unga vuxna får här kunskap om olika typer av yrken kopplade till konst, kultur och musik och utifrån deras egna önskemål, enligt barnrättsperspektivet, arrangerar de själva öppna workshops, events och träffar kopplade till husets opera- och musikalproduktioner. De unga och unga vuxna får genom AKT möjlighet till delaktighet, utökat kontaktnät och nya perspektiv.

AKT-evenemangen är öppna för alla. Några exempel på vad AKT-gruppen arrangerat är workshops med dans, sång, skrädderi och ljussättning samt dance battle och en bejublad open mic-kväll med 20 akter i olika genrer.

Läs mer om AKT på deras webbplats

 

Som liten fick Lex springa runt bakom kulisserna på pappas jobb som ljustekniker på Kungliga Operan i Stockholm. Som icke-binär transperson har Lex hittat en frizon i scenkonsten där hen kan vara sig själv.

Musikens kraft förenar

”Stiftelsen Signaturs stöd är helt avgörande för att vi ska kunna genomföra AKT – ett projekt som ger fler unga vuxna kunskap om olika typer av yrken kopplade till konst och kultur. AKT vill främja unga vuxna som ett led i att bygga ett hållbart samhälle där musiken och sångens kraft förenar”.

Malmö Opera

  • Malmö Opera - AKT Talkhow är ett nytt projekt som utformats för att bredda och vidareutveckla AKT:s målsättning att skapa inkluderande och engagerande miljöer inom kultur och scenkonst för unga
    Fotograf: Miriam Riaie

AKT Talkshow - inkluderande projekt hösten 2020

AKT Talkhow är ett nytt projekt som utformats för att bredda och vidareutveckla AKT:s målsättning att skapa inkluderande och engagerande miljöer inom kultur och scenkonst för unga.

I serien, som kommer visas på plattformarna Youtube och IGTV, delar barn i årskurs 4-9 med sig av sina egna tankar om scenkonst, kultur och det egna skapandet. De gör intervjuer med ”lokala kändisar” och boende i deras område, visar upp sin egen scenkonst i de aktivitetsgrupper som Allaktivitetshusen driver, och går på studiebesök på Malmö Opera.

Eleverna medverkar även i sin egen ”talk-show”. I talk-show-avsnittet får de möjlighet att diskutera sina upplevelser från operan och prata om hur de ser på olika typer av scenkonst ur ett lite djupare perspektiv.

För att anknyta till AKT:s målsättning om mångfaldsfrämjande gjordes inspelningarna med elever och aktivitetsledare från Allaktivitetshusen i skolorna på Lindängen och Hermodsdal, områden  som ofta beskrivs som utsatta, och på flera sätt lätt hamnar i skymundan.

Förhoppningen är att serien både kan ge de medverkande barnen en rolig och lärorik plattform att diskutera utifrån, och tittarna en spännande och värdefull inblick i hur barnen ser på och värderar kultur och scenkonst.