Projektbeskrivningsformulär

För att hjälpa oss i avvägningen om er idé kan skapa en god grundval för framtida samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, ber vi er att här göra en kortfattad beskrivning av ert projekt. När detta formulär är inskickat kommer vi att gå igenom det för bedömning tillsammans med alla andra nya projektidéer som inkommit under perioden. Detta sker två gånger om året, på försommaren och senhösten (sista datum för ansökan för respektive period publiceras löpande på vår hemsida). Visar det sig att vi är intresserade av att höra mer och att det kan finnas möjlighet till finansiering av projektet, kommer vi att be er fylla i ett fullständigt ansökningsformulär som vi skickar till er via e-mail till den adress som angivits nedan. Vi försöker återkoppla inom två månader från sista datum för inlämning av projektidén.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna här.

Integritetspolicy

Om du väljer att ansöka om bidrag från oss samtycker du till att låta oss spara de uppgifter du skickar. Se vår integritetspolicy som informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.