Centrumskolan med Sexton Strängar

Under 2022 har Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande stöttat ett samarbete mellan Sexton Strängar och Centrumskolan i Växjö.

Strängar av samhörighet och glädje

Sexton Strängar bildades 2013 och har genom åren haft en massa roliga musikaliska äventyr tillsammans med varandra och med barn och vuxna runt om i Sverige. Som klassiskt utbildade musiker tar kvartetten avstamp i den klassiska musiken, men färdas sedan genom många olika stilar och genrer.
Gruppen började sin bana med att spela föreställningar för barn, med visionen att barn på nära håll ska få uppleva en konsert med hög kvalitet. Detta på ett sätt där de känner sig inkluderade och delaktiga. Visionen har sedan dess legat till grund för konserter och föreställningar – vare sig det gäller barn eller vuxna.

Eleverna tränar känslor och sceniska uttryck

I projektet med Signatur och Centrumskolan har Sexton Strängar velat inspirera och engagera de barn som ingår i de stråkgrupper som Kulturskolan driver på Centrumskolan. Sexton Strängar jobbade med dem under lektionstid, spelade med eleverna och jobbade med det sceniska uttrycket. Till exempel vid samtal om känslor så spelas en låt glatt eller ledsamt. Man kan vara arga och spela korta, arga stråk . Eleverna har också att fått lära sig hur man tackar för applåder och gör en snygg entré. Låtarna kom delvis från Sexton Strängars repertoar, men framförallt från den musik som klasserna jobbat med.

Tjena känslor med åk 1 och 2

Utöver detta inspirationsprojekt arbetade Sexton Strängar med sitt projekt Tjena känslor med alla elever i åk 1 och åk 2. I Tjena känslor går musikerna i Sexton Strängar ut två och två i klasserna och jobbar med musik och känslor. Vad känner ni när ni hör den här musiken? Olika små övningar där barnen får reflektera över musikens mening och inflytande. Här används enbart klassisk musik. Lärarna får sedan en lärarhandledning med fler övningar som de kan fortsätta med efter projektet.

Klasserna (inklusive stråkeleverna) har också fått se föreställningen Tjena känslor med Sexton Strängar. Mot slutet fick stråkeleverna komma upp på scenen och spela inför sina klasskamrater.

Avslutande scenframträdande

Avslutningsvis spelade Sexton Strängar på Araby folkfest med barnen på en scen. Föräldrar och syskon fick möjlighet att se vad de har jobbat med i projektet.

Det viktigaste målet med projektet var att ge barnen en fin upplevelse av vad det är att musicera, och att de har fått känna att de kan och tycker att det är roligt. De har också fått känna stolthet och samhörighet med professionella musiker och att de kan stå på samma scen som dem.

Sexton Strängar består av:
Filip Runesson, violin
Gabriele Freese, violin
Paula Gårsjö, viola
Anna Thorstensson, cello

Mer om Sextonsträngar här: www.16strangar.se

Uppmärksammat i lokalmedia

I maj 2022 publicerade lokaltidningen Växjöbladet/Kronobergaren en artikel om projektet: