Det magiska huset

Det magiska huset är en är en digital produktion av Unga Operan för Operans strömningstjänst Operan Play. I programmen får elever och pedagoger följa med bakom kulisserna och upptäcka Kungliga Operan i Stockholms olika konstformer och arbetsfält.  Lekfulla intervjuer med personer som arbetar i operahuset bjuder in till djupdykningar i olika expertområden. Tilltalet är anpassat för skolbarn på lågstadiet, men serien har nått ut till många andra publikgrupper.

Barn tas med till hemliga rum på Kungliga Operan

När pandemin slog till under vårvintern 2020 ställde Unga på Operan snabbt om verksamheten och producerade de tre första avsnitten av Det magiska huset. Gensvaret blev enormt och Unga på Operan såg direkt värdet av att både fortsätta och fördjupa arbetet med serien.

Genom en donation från Signatur ­– Insamlingsstiftelse för musikfrämjande fick Unga på Operan sedan möjlighet att göra ett omtag av projektet, bland annat genom att tillsätta både regissör och manusförfattare till produktionsprocessen.

Unga Operans vision är att skapa ett inspirerande material som är pedagogiskt, bildande och konstnärligt med tydlig förankring i ett barnperspektiv. Att ta med publiken till hemliga rum och låta dem ta del av hängivenhet, slit, svett och passionerade processer. Få barnen att komma nära och förmedla till dem livet i ett levande scenkonsthus, från kulverten på nedre botten till guld och sammet i salongen. Allt det som gör Operan till ett riktigt magiskt hus.

Intresse och kunskap om konstformer

Genom serien bjuder Unga Operan in Sveriges alla barn att ta del av den kulturskatt och det kulturarv som Operahuset är och som alla barn har rätt att möta. Produktionen har som målsättning att sänka trösklarna och skapa en samhörighetskänsla med nationalscenen Operan samt väcka intresse för och förmedla kunskap om konstformerna opera, dans och orkestermusik. På så sätt hoppas man inspirera barn och unga vidare till att fortsätta upptäcka och fördjupa sig i musiken, dansens och konstens värld.

Programserien upptäcker ett nytt område i varje avsnitt. Det kan vara en plats, ett yrke eller en avdelning på Operan. På ett lekfullt och fantasirikt sätt lyfts hantverk, yrkeskunnande och det gemensamma arbetet bakom en föreställning fram. Genom formatet gör vi scenkonsten och musiken mer greppbar för en ung publik.

Till varje avsnitt tas en lärarhandledning fram. I handledningen finns inspiration till fortsatt och fördjupat arbete i klassrummet.

Stort gensvar från många

Den primära målgruppen är elever och lärare i lågstadiet, åk 1-3. Filmserien har dock även fått ett stort gensvar i de sekundära målgrupperna – skolelever i andra åldrar, fritidsledare såväl som hos övriga intressenter – rektorer i grundskolan, föräldrar och andra privatpersoner.

Donationen från Signatur 2021 möjliggjorde produktionen av avsnitt 4-8 och 10 samt en trailer för serien. En donation från från The Karlsson Játiva Charitable Foundation,  grundaren av Signaturprogrammet i Storbritannien, bidrar nu till den planerade fortsatta produktionen under 2023-24.

Se alla avsnitt av Det Magiska huset här:

https://www.operanplay.se/performances/unga-pa-operan/

Länkar till mer om Det Magiska Huset:

www.operan.se

https://www.facebook.com/KungligaOperan

https://www.instagram.com/kungligaoperan/

STOR INTERN STOLTHET

”Det är med stor tacksamhet och glädje vi mottagit donationerna från Stiftelsen Signatur. Vi är oerhört stolta över seriens genomslagskraft och den uppskattning den rönt bland målgruppen: skolelever och lärare. Men jag skulle också vilja passa på att nämna den stora interna stoltheten över serien och de medverkande. Att serien på ett lättillgängligt sätt lyfter vårt hus och inte minst våra olika konstformer har rönt stor uppmärksamhet internt. I vår strävan att bli ”allas operahus” spelar Det magiska huset en oerhört viktig roll!”

Ellen Lamm, konstnärlig chef Unga på Operan