Framtidens musikaliska förebilder

Återväxten av blåsmusiker är hotad. Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har Unga tankar om musik (UTOM) lanserat en insats för att stärka kedjan av bildning och utbildning som leder till en levande återväxt av nästa generations musiker.

Inspirerande möten med förebilder

I projektet ”Framtidens musikaliska förebilder” har fyra nyutexaminerade musiker under hösten 2023 besökt kulturskoleorkestrar runt om i Skåne och Kronoberg. Genom dessa möten inspireras de unga musikanterna till ett möjligt framtida yrkesutövande inom musik och får en skjuts framåt i sin musikaliska bana. Under turnén hösten 2023 berörs totalt 19 orkestrar fördelat på 12 kulturskolor.

Träffarna

Varje deltagande Kulturskola gästas av en blåsmusikerduo vid två träffar med några veckors mellanrum. Under träffarna får eleverna möta unga musikaliska förebilder som inspirerar genom att dels berätta om den egna resan från Kulturskolan till där de är idag, dels spela för och med orkestrarna. De två duorna består av Samuel Knutsson (trumpet) och Kasper Wennberg (saxofon) samt Amanda Salonen Ripa (flöjt) och Ella Kjellberg (klarinett).

Om UTOM

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturliv.

Unga tankar om musik har sin organisatoriska hemvist hos Kungl. Musikaliska Akademien. Läs mer om UTOM och projektet på deras egen hemsida: https://www.ungatankarommusik.se/framtidens-musikaliska-forebilder/

Musikaliska förebilder Amanda Salonen Ripa och Ella Kjellberg på turné.