Framtidens musikaliska förebilder

Återväxten av unga musiker är hotad. Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kommer Unga tankar om musik (UTOM) under 2023 att påbörja insatser för att stärka kedjan av bildning och utbildning som leder till en levande återväxt av nästa generations musiker. I denna pilotverksamhet kommer nyexaminerade musiker att agera förebilder som kan ge yngre musicerande en skjuts framåt och något att sikta emot.

Inspirerande möten med mentorer

I projektet ”Framtidens musikaliska förebilder” besöker UTOM musikbildande organisationer runt om i landet där barn och ungdomar får möta och musicera med de något äldre musikaliska förebilderna. Genom mötet inspireras de till ett möjligt framtida yrkesutövande inom musik och får en större förståelse för att spela tillsammans. UTOM:s medlemmar kommer i sin tur att fungera som mentorer och förebilder för de nyutexaminerade musikerna.

Om UTOM

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturliv.

Unga tankar om musik har sin organisatoriska hemvist hos Kungl. Musikaliska Akademien. Läs mer om UTOM på deras egen hemsida: https://www.ungatankarommusik.se/

 

UTOMs dokumentär "Hur låter framtidens musikliv?"