Libravoice

Med tacksamt stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) starta projektet Libravoice.

Libravoice syftar till att genom musik och musikaliska samarbeten skola och samhället emellan skapa förutsättningar för ett bättre början i livet för barn. Samt ett mer lustfyllt lärande och större inkludering, särskilt i segregerade områden.

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771 och har just flyttat in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt.

Nyinspelad låt från barn i Corona-tiden

Se en nyinspelad video med barn från Elinsborgsskolan i Tensta, som Libravoice jobbar med. Låten handlar om Corona, är skriven av skolans musiklärare Anders Enqvist och är tydligt kulturellt utryckt från barn om den tid vi lever i just nu.

Se filmen om KMH som musikalisk mötesplats