Make Music Matter!

 Samverkan kring musik som uttrycksform

I Make Music Matter! samverkar akademi, skola, musik-, tech- och kulturbranscher med det omgivande samhället för att utveckla och sprida kunskap om musik och bidra till samhällsutveckling och välmående.

Make Music Matter! vill demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga tillgång till kunskap och verktyg som gör det möjligt att uttrycka tankar, känslor och idéer musikaliskt.

Verksamheten började med skolprojekt och det är fortfarande genom skolor som Make Music Matter! når flest barn, ungdomar och lärare. Men nätverket anordnar också eventsbaserade aktiviteter för unga och erbjuder lärare kompetensutveckling via nätverksträffar och kurser. Dessutom tillgängliggör Make Music Matter! material som skapats i verksamheten genom den egna hemsidan https://makemusicmatter.se/ och via andra digitala kanaler. En viktig del i verksamheten är initiativ riktade mot ungdomar i särskilt utsatta områden.

 

Ett nationellt nätverk

Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet (https://lnu.se/) tillsammans med Signatur- Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation (https://www.timberglingfoundation.org/). Make Music Matter! samarbetar också med en mängd andra aktörer inom bland annat musikbransch, samhällsplanering, utbildningssektor och näringsliv.

Signatur har stöttat Make Music Matter! sedan 2021 och ingår i nätverkets styrgrupp, men riktar sitt ekonomiska stöd mot specifika delar av verksamheten.

 

Events och utåtriktade aktiviteter 2023

Under 2023 har Make Music Matter! med hjälp av en ny donation från Signatur kunnat bygga vidare på den utåtriktade eventsverksamhet som initierades under sommaren 2022 med uppskattade inslag på Järvaveckan i Stockholm och Frihamnsdagarna i Göteborg och utvecklades vidare under vinterhalvåret med Stockholmsbaserade aktiviteter på Blå Huset i Tensta och på Pre-Event Festivalen i Annexet.

Syftet med aktiviteter som Make Music Matter! anordnar på dessa events är att erbjuda ungdomar en möjlighet att testa musikskapande, prova på musik som verktyg för uttryck och kommunikation och inspirera till en meningsfull fritid och framtida yrkesmöjligheter. Barn och ungdomar som deltar får lära sig att skapa musik i kollaborativa former. De får även tillfälle att framträda med sin egen musik.

Under våren och sommaren 2023 har Make Music Matter! med Signaturs stöd kunnat medverka på Järvaveckan i Stockholm (31 maj-3 juni): https://jarvaveckan.se/ och Göteborgs 400-årsfirande (2-5 juni):https://goteborg2023.com/event/make-music-matter/

Millenniumplatsen i Göteborg. Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co

Mer aktiviteter är på gång, så besök gärna projektets hemsida https://makemusicmatter.se/ för senaste nytt.  Där kan du också läsa mer om de många skolprojekten och annan tidigare och aktuell verksamhet.

 

Se trailern om Make Music Matter! med bilder från Järvaveckan 2022

Nanny Marianovic, projektledare för eventverksamheten 2023, presenterar Make Music Matter! på Göteborgs Jubileumsfirande