Make Music Matter!

 Samverkan kring musik som uttrycksform

I Make Music Matter! samverkar akademi, skola, musik-, tech- och kulturbranscher med det omgivande samhället för att utveckla och sprida kunskap om musik och bidra till samhällsutveckling och välmående.

Make Music Matter! vill demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga tillgång till kunskap och verktyg som gör det möjligt att uttrycka tankar, känslor och idéer musikaliskt.

Verksamheten började med skolprojekt och det är fortfarande genom skolor som Make Music Matter! når flest barn, ungdomar och lärare.  Men nätverket anordnar också eventsbaserade aktiviteter för unga och erbjuder lärare kompetensutveckling via nätverksträffar och kurser.  Dessutom tillgängliggör Make Music Matter! material som skapats i verksamheten genom den egna hemsidan https://makemusicmatter.se/ och via andra digitala kanaler.  En viktig del i verksamheten är initiativ riktade mot ungdomar i särskilt utsatta områden.

 

Ett nationellt nätverk

Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet (https://lnu.se/) tillsammans med Signatur- Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation (https://www.timberglingfoundation.org/). Make Music Matter! samarbetar också med en mängd andra aktörer inom bland annat musikbransch, samhällsplanering, utbildningssektor och näringsliv.

Signatur har stöttat Make Music Matter! sedan 2021 och ingår i nätverkets styrgrupp.

 

2024 års projektaktiviteter

Besök gärna projektets hemsida https://makemusicmatter.se/ för senaste nytt om Make Music Matter!.