Make Music Matter!

Make Music Matter! är både ett nätverk och skolprojekt för musiklärare. Syftet med Make Music Matter! är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i innovativa former med hjälp av digitala verktyg samt att eleverna ska få utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Ett annat syfte är att erbjuda musiklärare kompetensutveckling för att utveckla sin musikundervisning så att deras elever kan bli väl rustade att delta i samhällets musik- och kulturliv. Nätverket drivs av Linnéuniversitetet och har funnits sedan 2017, är snabbt växande och har idag ca 650 registrerade medlemmar.

Från och med 2021 har Make Music Matter! ingått i ett samarbete med stiftelsen Signatur som också har gått in som donator. Stiftelsens finansiering är av mycket stor betydelse för att Make Music Matter!:s verksamhet ska  kunna bedrivas så att alla barn ska få möjlighet att utveckla olika kompetenser i och genom musik. Hösten 2021 kommer Make Music Matter! därför att genomföra ett nytt spännande skolprojekt vilket kommer att presenteras mer i detalj i månadsskiftet mars/april. Övriga samarbetspartners är Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify, Academy of Music and Business och ABBA The Museum.

Flera olika skolprojekt

Make Music Matter! driver olika skolprojekt som fokuserar på att barn och ungdomar ska få utveckla, musikalisk kreativitet, entreprenörskap, digital kompetens och medmänsklighet.

Ett projekt som genomfördes 2019/2020 var Make Music Matter! I Have A Dream” vilket var ett samarbete med ABBA The Museum som samtliga ABBA-medlemmar stod bakom. I detta projekt deltog ca 300 skolor från hela landet som hade stort fokus på barns drömmar. Eleverna fick bland annat fick skriva en egen låttext till ABBA-låten ”I Have A Dream” och berätta om sina drömmar med barnkonventionen som fond. Dessutom behandlades en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA inom ramen för projektet med exklusivt material från ABBA The Museum. En av de medverkande klasserna i skolprojektet fick också chansen att medverka med sitt bidrag vid firandet av barnkonventionen 30 år på ABBA The Museum i Stockholm den 20 november, ett event som Unicef Sweden tillsammans med ABBA The Museum arrangerade.

Mer om projektet hösten 2021

Eleverna kommer genom olika former av artistsamarbeten att få arbeta med komponerande i autentiska miljöer som liknar musikbranschen. I arbetet ska eleverna formulera en egen intention för sitt arbete genom att definiera både målgrupp och användningsområde för sin musikproduktion. Utifrån detta ska eleverna sedan utveckla och bearbeta sina musikaliska idéer, vilket så småningom leder fram till en ändamålsenlig musikproduktion. Genom detta arbetssätt utvecklar eleverna förståelse för förhållandet mellan idé och produkt, där själva processen utgör den kritiska faktorn. Metoden som används är en komponerandemodell, vilken belyser komponerande som en lärandeaktivitet i åtta steg

Vidare kommer s k digitala e-portföljer att användas i projektet, vilket gör det möjligt för lärare och elever att kommunicera med varandra under skapandeprocessen. Tanken med detta är att dels utveckla och förbättra elevernas musikproduktioner, dels att utveckla deras förståelse för skapandeprocessens olika steg och dess betydelse för slutprodukten.

Syftet med skolprojektet är att eleverna ska få möjlighet att uttrycka egna tankar och idéer i eget musikaliskt skapande för att därigenom utveckla sin förmåga att komponera musik. De får också möjligheten att utveckla sådana kunskapskvaliteter som är betydelsefulla i en skapandeprocess såsom förverkligande av intentionen, undersökande arbete, uppfinningsförmåga, förmåga att utnyttja förebilder, och förmåga till självvärdering samt hantverksmässig kompetens och dramaturgiskt berättande (musikaliskt berättande).

Läs mer om Make Music Matter! på deras egna webbplats >>

  • Make Music Matter! - med stöd från stiftelsen Signatur
    Fotograf: Tove Gustafsson