Make Music Matter!

Make Music Matter! är både ett nätverk och skolprojekt för musiklärare. Syftet med Make Music Matter! är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i innovativa former med hjälp av digitala verktyg samt att eleverna ska få utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Ett annat syfte är att erbjuda musiklärare kompetensutveckling för att utveckla sin musikundervisning så att deras elever kan bli väl rustade att delta i samhällets musik- och kulturliv. Nätverket drivs av Linnéuniversitetet och har funnits sedan 2017, är snabbt växande och har idag ca 650 registrerade medlemmar.

Från och med 2021 har Make Music Matter! ingått i ett samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande som också har gått in som donator. Stiftelsens finansiering är av mycket stor betydelse för att Make Music Matter!:s verksamhet ska  kunna bedrivas så att alla barn ska få möjlighet att utveckla olika kompetenser i och genom musik.

MAKE MUSIC MATTER! COLLAB 2 COMPOSE

Music Matter! Collab 2 Compose är ett internationellt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Stiftelsen Signatur, musiktjänsten Soundtrap by Spotify och Wahzaa samt Birmingham Royal Conservatoire. Projektet har stor tyngdpunkt på kollaborativt musikskapande i syfte att främja musikaliska kreativitet, språklig förmåga och kulturellt utbyte mellan skolor i Storbritannien och Sverige.  Det är ett projekt där musik eller musik i kombination med engelska och även andra ämnen kan ingå. Till projektet finns en lärarhandledning och ett arbetsmaterial.
Projektperiod för Collab 2 Compose är november 2021-mars 2022. 
Varje enskild skola har stor frihet att utveckla sitt samarbete med sin motpart i Storbritannien där ett projekt kan pågå antingen under 4-5 veckor till flera månader.

För mer info och intresseanmälan:
Välkommen att delta i Make Music Matter! Collab 2 Compose | lnu.se

STORIES startade hösten 2021

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett nytt och unikt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och stiftelsen Signatur. Projektet startade hösten 2021 och pågår till och med 2022. Det är ett skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. I projektet behandlas också historien om världsartisten Avicii, där eleverna bland annat får arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner.

Skolprojektet STORIES #ForABetterDay handlar om att alla människor har en berättelse att berätta, en berättelse om livet som andra behöver få höra. Berättelser kan uttryckas på många sätt och med olika uttrycksformer såsom text, musik, drama, dans, film, bild, formgivning och slöjd. Det är ett tematiskt projekt där alla ämnen kan vara med.

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett projekt om musik, kreativitet och mental hälsa – om välmående och-och om framtidstro!

I projektet ingår bland annat:

Music Stories – Elever skapar musik med originalloopar av Avicii i egna musikproduktioner.
Storytelling – Elever gör egna musikpoddar om musik, livsupplevelser och mental hälsa.
Challenge ”STORIES” – Skolklasser lägger upp sina ”stories” på en digital plattform.

Syftet med skolprojektet är att eleverna ska få möjlighet att uttrycka egna tankar och idéer i eget musikaliskt skapande för att därigenom utveckla sin förmåga att komponera musik. De får också möjligheten att utveckla sådana kunskapskvaliteter som är betydelsefulla i en skapandeprocess såsom förverkligande av intentionen, undersökande arbete, uppfinningsförmåga, förmåga att utnyttja förebilder, och förmåga till självvärdering samt hantverksmässig kompetens och dramaturgiskt berättande (musikaliskt berättande).

Mer om skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay och hur du anmäler dig här: Välkommen att delta i skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay | lnu.se

Flera olika skolprojekt

Make Music Matter! driver olika skolprojekt som fokuserar på att barn och ungdomar ska få utveckla, musikalisk kreativitet, entreprenörskap, digital kompetens och medmänsklighet.

Ett projekt som genomfördes 2019/2020 var Make Music Matter! I Have A Dream” vilket var ett samarbete med ABBA The Museum som samtliga ABBA-medlemmar stod bakom. I detta projekt deltog ca 300 skolor från hela landet som hade stort fokus på barns drömmar. Eleverna fick bland annat fick skriva en egen låttext till ABBA-låten ”I Have A Dream” och berätta om sina drömmar med barnkonventionen som fond. Dessutom behandlades en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA inom ramen för projektet med exklusivt material från ABBA The Museum. En av de medverkande klasserna i skolprojektet fick också chansen att medverka med sitt bidrag vid firandet av barnkonventionen 30 år på ABBA The Museum i Stockholm, ett event som Unicef Sweden tillsammans med ABBA The Museum arrangerade.

Järvaveckan och Frihamnsdagarna 2022

I juni 2022 medverkade Make Music Matter! på Järvaveckan i samarbete med Tim Bergling Foundation och Signatur. Tältet var ett av Järvaveckans mest välbesökta och projektet väckte stort intresse. Linnéuniversitetet berättar om evenemanget här.

Konceptet på Järvaveckan med workshops, prova-på-verksamhet och framträdanden har nu gått på turné till Frihamnsdagarna i Göteborg, där Make Music Matter! finns på plats 25-28 augusti.  Läs mer om programmet på Frihamnsdagarna här och om själva projektet/nätverket Make Music Matter! här.

 

  • Make Music Matter! - med stöd från stiftelsen Signatur
    Fotograf: Tove Gustafsson