Mötas i Musik – hela livet

Sundbybergs stad i Stockholms län genomför projektet ”Mötas i Musik – hela livet” med start 2019 och förlängning (på grund av Covid-19) till och med 2023, med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.  Projektet innebär en unik möjlighet att stärka och utveckla arbetet med att använda musik utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv för att höja livskvalitén för äldre inom vård och omsorg.

Äldreförvaltningen i Sundbybergs stad har sedan 2010 en heltidsanställd musikterapeut som arbetar med att integrera musik, dans och rörelse som en del av det dagliga omvårdnadsarbetet.

Projektet möjliggör ytterligare en musikterapeut på halvtid samt anställning av 10 ungdomar mellan 16-25 år som rekryteras i samarbete med Kulturskolan i Sundbyberg. Ungdomarna har arbetat en dag varannan vecka med att skapa musikaliska möten över generationsgränser på våra äldreboenden och träffpunkter.

Visionen för arbetet är att sprida kunskap om musik som ett unikt redskap för hälsa och välbefinnande för våra äldre. När musik används på rätt sätt skapas lugn vid oro, stimulans till aktivitet samt kontakt och kommunikation där orden inte räcker till eller har tagit slut.

Meningsfulla möten i musik skapar en känsla av tillhörighet och sammanhang. I förlängningen kan detta ge hälsovinster för både äldre och medarbetare samt inte minst för de ungdomar som får upplevelsen av att ”göra skillnad”.

Läs mer om “Mötas i Musik” på Sundbybergs kommuns webbplats

Projektet "Mötas i Musiks" fioltjej i rött Diana Parhizgar samspelar med Birgitta Skyllkvist.

– Det här lyfter hela dagen och gör en på gott humör. Musik är viktigt för måendet, säger Birgitta Skyllkvist när hon i projektet “Mötas i Musik – hela livet” samspelar med fiolspelande Diana Parhizgar.
Foto: Christin Sylvander