Musik i Syd

Med stöd av Stiftelsen Signatur kan Kristianstad kommun i samarbete med Musik i Syd fördjupa arbetet och skapa förutsättningar för att barn ska möta den klassiska musiken och Kulturkvarteret i Kristianstad. Musik i Syd önskar att fler människor hittar till Kulturkvarteret och känna sig hemma, både där och i musiken. Genom projektet kan vi upparbeta nya vägar till barns upplevelser, deltagande och vår verksamhet.

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. Varje år presenterar Musik i Syd, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer, drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer.

Länkar till Musik i Syd:

Hemsida

In i musiken

Videokanal

Här ser ni en del av "En dag på Kulturkvarteret" – en digital upplevelse för barn i årskurs 2 i Kristianstad kommun.

OVÄRDERLIGA MÖJLIGHETER

“För alla oss som brinner för och ser effekterna av tillgången till musik är en stiftelse som Signatur ovärderlig för möjligheten att förverkliga visioner. När tillgången till offentlig finansiering åtstramas, behöver vi extern hjälp för att kunna genomföra de kreativa idéer som ständigt växer fram med målet att sprida musikens kraft till fler.”

Susanne Rydén, VD Musik i Syd