Välkommen att stödja Signatur

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande är beroende av ekonomiska bidrag från givare för att uppfylla sitt uppdrag. Vi är alltid tacksamma för eventuella bidrag, stort eller litet, och vi kommer att använda det på bästa sätt i verksamhetens målsättning.

Stöd musik och integration

Upprop

I december 2017 grundade The Karlsson Játiva Charitable Foundation Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genom att göra ett upprop till förmån för svenskt musikliv och utlovade samtidigt att ge ett startbidrag till Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande till stöd för första årets arbetsplan.

Upprop för Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Medel som flyter in efter detta upprop ska tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

Insamlingsstiftelsen har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, uteslutande eller så gott som uteslutande främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna tillgången till breda kvalitativa musikutbildningar samt förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik. Särskilt avses främjandet av insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv och för att skapa vidare förutsättningar för kulturell musik integration.

För information om hur bidrag lämnas till stiftelsen, kontakta Linda Krüger genom mobiltelefon +46704837377 eller e-post linda.kruger@signatur.se

Stockholm, 11 december 2017

För Stiftaren

The Karlsson Játiva Charitable Foundation

Vår målsättning i korthet

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande strävar efter att i Sverige och i de nordiska länderna skapa bestående nytta och gagn för spridande av konstmusik.