Stöd Signatur

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande är beroende av ekonomiska bidrag från givare för att uppfylla sitt uppdrag. Vi är alltid tacksamma för eventuella bidrag, stort eller litet, och vi kommer att använda det på bästa sätt i verksamhetens målsättning.

I december 2017 grundade The Karlsson Játiva Charitable Foundation Signatur genom att göra ett upprop till förmån för svenskt musikliv och donerade ett startbidrag till stöd för Signaturs första arbetsplan.

Upprop för Signatur

Signatur har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, uteslutande eller så gott som uteslutande främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna tillgången till breda kvalitativa musikutbildningar samt förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik. Särskilt avses främjandet av insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv och för att skapa vidare förutsättningar för kulturell musik integration.

För information om hur bidrag lämnas till stiftelsen, hör av dig till Signaturs Programansvariga Linda Krüger – kontaktuppgifter här.