Möt Signatur

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande är en stiftelse som genom sitt bidragsprogram har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom ett bidragsprogram till partnerorganisationer som är aktiva i detta område.

Om vårt musikfrämjande arbete

Londonbaserade stiftelsen The Karlsson Játiva Charitable Foundation, grundaren av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har som ett av sina ändamål att främja musikkonstformen och undervisning av allmänheten i densamma i Storbritannien, Sverige och andra länder i Europa. Den söker uppfylla detta ändamål genom sitt Signaturprogram. Av denna anledning startade den Signatur- Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Det är en oberoende insamlingsstiftelse registrerad i Stockholm, med en egen styrelse som är ansvarig för att förvalta dess egendom i enlighet med stiftelseförordnandet.

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, uteslutande eller så gott som uteslutande

(i) främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna tillgången till breda kvalitativa musikutbildningar;

(ii) förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik;

(iii) främja insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv;

(iv) skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik; och

(v) vid sidan av musik stödja andra närliggande former av scenkonst som till exempel dans, balett eller teater.

Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja stiftelsens ändamål.