Partnerorganisationer

Länkar till våra aktuella partners som vi för närvarande samarbetar med i Sverige:

Akt, Malmö Opera  https://www.malmoopera.se/akt

Arctic Light, Norrbottensmusiken  https://norrbottensmusiken.se/ensembler/for-barn-och-unga/arctic-light/

Gränslandet, Symfonisk fest på Trädgården https://www.symfoniskfest.se/

Järna Festival Academy https://jarnafestivalacademy.com/sv/hem/

Kristianstad kommun, Musik i Syd https://unga.musikisyd.se/in-i-musiken/

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm https://www.kmh.se/

Linnéuniversitetet, Make Music Matter! https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/make-music-matter/

Musikaliska akademien Unga tankar om musik http://www.ungatankarommusik.se/

Nationellt centrum för musiktalanger, NCM  https://www.vanersborg.se/uppleva–gora/nationellt-centrum-for-musiktalanger.html

Sharemusic & Performing Arts http://sharemusic.se/

Songlines http://www.songlines.se/

Stiftelsen Di Piu, Svenska Kammarorkestern http://www.orebrokonserthus.com/

Stiftelsen El Sistema, Göteborg http://www.elsistema.se/

Sundbybergs stad https://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/aldre/musikterapi.html

 

Länkar till våra aktuella partners som vår stiftare KJCF för närvarande samarbetar med i England:

Aurora Orchestra https://www.auroraorchestra.com

Music Masters https://musicmasters.org.uk/

Music of Life – http://musicoflife.org.uk

Noah’s Ark Children’s Hospice https://www.noahsarkhospice.org.uk

ORA Singers https://www.orasingers.co.uk/

The Music Works – https://www.themusicworks.org.uk

The Royal Birmingham Conservatoire https://www.bcu.ac.uk/conservatoire

Vi ser en relevans för Signatur i samarbeten med internationella kontakter i England och har redan etablerat kontakt med The Royal Birmingham Conservatoire och Music Masters som bedriver framstående pedagogisk verksamhet och har etablerade skolor som framgångsrikt nyrekryterar elever i ett brett perspektiv och utvecklar barn och ungas musikresurser samt skapar innovativa projekt som breddar allmänhetens intresse för musik. Vi ser gärna att våra partners och nätverk i Sverige kan samverka, finna inspiration och nytta med våra engelska partners så Signatur kan bidra till ökad global samverkan till gagn för unga människors utbildning och fortsatta musik intresse. Ett ökat behov av samverkan med internationella partners skapar nya möjligheter och sprider framgångsrika arbetssätt, pedagogiskt arbete med mätbara goda resultat och bidrar till ökad kulturförståelse. Vi ser möjligheter exempelvis i lärarutbyten, workshops och seminarier och därför vill Signatur verka nätverkande med dessa musikorganisationer i England för att forma en kreativ samverkansprocess.