ShareMusic & Performing Arts öppnar ny plattform

ShareMusic & Performing Arts kunde med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande under 2019 sjösätta projektet “ShareMusic ArtLabs”. Här erbjuds en ny typ av plattform för utbyte och arbete med grupper som normalt inte träffas för att uppnå mångfald och bidra till fler professionella kulturutövare med funktionsnedsättning. Det fortsatta stödet från Signatur har bland annat inneburit utveckling och systematisering av arbetsmetoder i syfte att främja utvecklingen av inkluderande musikensembler.

ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, är en utvecklingsplattform och resurs som samverkar med såväl kultursektorn som utbildnings-, den sociala och offentliga sektorn och forskarvärlden. Det är en lokal, regional, nationell och internationell plattform som stöttar och utrustar för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela kulturens ekosystem. Det är ett innovativt arbete som även utforskar de möjligheter som ny teknik och digitalisering kan erbjuda i form av vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. ShareMusic erbjuder samarbete, utbildning och kompetensutveckling. Allt arbete utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Arbetet knyter även tydligt an till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

Egen inkluderande musikensemble

ShareMusics egen inkluderande musikensemble Elefantöra är en viktig del av arbetet med konstnärlig utveckling. Med hjälp av bland annat Signatur har Elefantöra utvecklats till en unik resurs bestående av musiker med erfarenhet från såväl inkluderande som laborativt konstnärligt arbete i olika sammanhang. De har samarbetat med såväl stråkorkestrar och kammarmusikensembler som med forskare och dansare. Arbetet med Elefantöra bidrar också till utvecklingen av repertoarer för inkluderande ensembler.

Du kan läsa mer här: Listening with Elephant Ears – ShareMusic & Performing Arts

Du kan titta här: Elefantöra and Gageego – 3rd movement from Beethoven’s Cello sonata op 5, no 2. – YouTube