ShareMusic & Performing Arts öppnar ny plattform

ShareMusic & Performing Arts kunde med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande under 2019 sjösätta projektet “ShareMusic ArtLabs”. Här erbjuds en ny typ av plattform för utbyte och arbete med grupper som normalt inte träffas för att uppnå mångfald och ett ökat antal funktionshindrade konstnärer representerade på scenen.

ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation som arbetar med konstnärlig utveckling och innovativ scenkonst. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

ShareMusic arbetar för en jämlik scen

ShareMusics verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. Föreningen arbetar rättighetsbaserat, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de artiklar som berör kultur, arbete och utbildning. Här finns ett starkt samhällsengagemang och strävan mot ett hållbart samhälle. ShareMusic tror på alla människors inneboende kapacitet och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Tillgänglighet och delaktighet är grunden – scenkonsten är verktyget för att uppnå detta.

Föreningen strävar i sitt arbete med opinionsbildning för att uppnå en jämlik scen. Man vill vidga scenkonsten och bredda arbetsmarknaden inom kulturområdet.

Läs mer här