Svenska Kammarorkestern

Svenska Kammarorkestern i Örebro bedriver sedan 2016 en mycket uppskattad bebisverksamhet. Verksamheten erbjuder rytmikstunder samt Bebiskonserter med Svenska Kammarorkestern tillsammans med Maria Brengesjö, utvecklingsledare barn och unga, och det arbetet fortsätter. Tack vare det generösa stöd som Signatur – Insamlingsstiftelsen för musikfrämjande bidrar med, får nu Insamlingsstiftelsen Di Piu möjlighet att genomföra projektet ”En inspelning med Svenska Kammarorkestern för bebisar och föräldrar”.

Inspelningen utvecklar verksamheten genom att inspirera till musicerande i hemmiljö och bidrar till att Svenska Kammarorkesterns musik får större spridning. Den gör också musiken lättillgänglig för målgruppen, fyller en efterfrågan och ger möjlighet att utöka repertoaren genom nya orkesterarrangemang för Svenska Kammarorkestern. Den bidrar också till att fortbildning kan erbjudas Familjecentralernas pedagoger, att bygga relationer mellan Svenska Kammarorkestern och de familjer som besöker Familjecentralerna och därmed nå ut till en ny publik.

Svenska Kammarorkesterns mål för bebisverksamheten har sedan starten 2016 varit:

  • att inspirera barn och föräldrar att umgås mitt i musiken och känna musikens kraft
  • att ge kunskap om musiken som språk och glädjen i att vara här och nu i kommunikation med varandra
  • att genom musik bidra till anknytning mellan barn och förälder
  • att skapa förutsättningar för livslång relation till Svenska Kammarorkestern och dess musikrepertoar
  • att Örebro Konserthus ska upplevas som en självklar plats för kvalitativa och inspirerande musikupplevelser

Läs gärna mer om verksamheten på Örebro Konserthus egna webbplats.

 

 

 

Grammisnominerad musik från bebiskonserterna

Musiken från Svenska Kammarorkesterns bebiskonserter har blivit en skiva som nu är Grammys-nominerad i kategorin "Årets barnmusik".

Musiken från Svenska Kammarorkesterns bebiskonserter har blivit en skiva som nu är Grammisnominerad i kategorin “Årets barnmusik”. Med anledning av detta har bl a Dagens Nyheter gjort ett stort reportage om denna bebisverksamhet.