Scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer

Temaspår Funktion handlar om att vilja och våga skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Temaspår Funktion 2022 är ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, projektet Scen:se och Bibu. Det genomförs under scenkonstbiennalen Bibu för barn och unga i Helsingborg 17-22 maj. Där kommer fem särskilt inbjudna föreställningar presenteras. Dessutom ett stort antal seminarier och workshops. Samtliga har perspektivet på att skapa scenkonst för och med barn och unga med funktionsvariationer.

Syftet med Temaspår Funktion är att inspirera professionella scenkonstnärer. Att få de svenska scenkonstinstitutionerna, de fria grupperna och pedagoger på särskolorna med flera att skapa konstupplevelser och estetiska läroprocesser anpassade för barn och unga i särskolan. Alla konstnärerna som bjudits in har under många år arbetat med och för barn och unga med komplexa funktionsvariationer och vill nu dela med sig av sina erfarenheter.

De fem föreställningarna i Temaspår Funktion 2022

De inbjudna grupperna och föreställningarna är:

  • Barrowland Ballet med med Playful Tiger (Skottland).
  • Bamboozle Theatre medverkar med Storm (England)
  • Lucy Rugman med musiker genomför Fritt Spelrum (England/Sverige).
  • Kollaborativet medverkar med En sinnlig upptäcksresa (Sverige).
  • Folkteatern Gävleborg/Scen:se medverkar med Stranden (Sverige).

Fortbildning i dramapedagogik

Inom temaspåret genomförs också en fortbildning i dramapedagogik med Dr Gill Brigg, dramapedagog, regissör och forskare från Storbritannien. Den riktar sig till pedagoger på grundsärskolor i Helsingborg. Fortbildningen pågår under flera veckor i anslutning till biennalen och avslutas med att pedagogerna, tillsammans med sina elever, ser föreställningen Stranden. Gill Brigg kommer även att hålla ett seminarium under Bibu riktat till scenkonstnärer.

Bakgrunden till Temaspår Funktion

Temaspår Funktion har sin upprinnelse i projektet Scen:se som genomfördes 2017-2020 i Gävleborg i samarbete med bland andra Hudiksvalls kommun, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern Barn och Unga. Under projekttiden producerades en konstutställning, två teaterproduktioner under ledning av brittiska konstnärer. Samt ett omfattande pedagogiskt metodarbete riktat till pedagogerna på särskolan inför elevernas mottagande av en konstupplevelse.

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Temaspår Funktion förvalta vidare en del av projektet Scen:se målsättning. Det är en unik möjlighet att under Bibu 2022 kunna presentera inkluderande scenkonst skapade av några av de bästa och mest välrenommerade teatrarna i Storbritannien och Sverige.

Målet är fler föreställningar

Förhoppningen, efter genomförandet av Temaspår Funktion, är att det på landets scener framöver produceras fler föreställningar specifikt framtagna för målgruppen. För alla barn har rätt till konstupplevelser oavsett funktionalitet.

Bibu är Sveriges största mötesplats vad gäller scenkonst för barn och unga. Vartannat år samlas så gott som alla som jobbar i branschen tillsammans med över 1000 barn och unga, för att uppleva fyra fullspäckade dagar med det bästa, spetsigaste och mest intressanta från Sveriges scener och från världens alla hörn.

Mer information om programmet: https://bibu.se/sv/temaspar-funktion-2022

Övriga länkar: Folkteatern Gävleborg (folkteaterngavleborg.se) , Scen:se (scense.se) och Bibu (bibu.se)

Poetiskt ömsint och ömsesidigt gestaltande

“Att arbeta konstnärligt för och med barn och unga med komplexa funktionsvariationer är ”mindblowing”. Vi på Folkteatern Gävleborg har lärt oss otroligt mycket av publiken på särskolorna – om kommunikation och interaktion, ett slags poetiskt ömsint och ömsesidigt gestaltande – när vi arbetade i två produktioner med projektet Scen:se. Med Temaspår Funktion vill vi inspirera fler scenkonstnärer att möta dessa målgrupper.”

Anna Thelin, Folkteatern Gävleborg