UTOM satsar på musiklivets rötter

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomförde Unga tankar om musik (UTOM) med start 2021 projektet ”Musiklivets rötter”.

Kungliga musikaliska akademin har i samband med 250-årsjubileumet 2021 utropat ett ”Musikens år”. Projektet är UTOM:s födelsedagspresent och syftar till att nå ut till musiklivets rötter i hela landet, med särskilt fokus på orter UTOM:s medlemmar kommer ifrån eller har stark anknytning till. Dessa rötter är svenska musiklivets ekosystem, den mångfacetterade utbildningskedja som består av allt från musik- och kulturskolor, studieförbund, folkhögskolor, högre musikutbildningar, lokala och regionala föreningar, orkestrar, körer, band mm.

Aktiviteter Sverige runt

Här några av de aktiviteter som trots pandemin har kunnat genomföras sedan projektets start:

  • Kördirigenten tillika kyrkomusikern Justin Hazelgrove och UTOM:s verksamhetsledare Max Låke höll en digital inspirationsföreläsning för lärarna på Karlshamns Musikskola om att tända gnistan hos sina elever och att hålla den vid liv.
  • Unga tankar om musiks Robin Cochrane åkte hem till Östersund där han gav en workshop i västafrikansk musik på Birka Folkhögskola.
  • Producenten och agenten Noomi Hedlund åkte digitalt hem till Eskilstuna och höll ett föredrag för alla anställda på Eskilstuna kulturskola om nuläget inom blåsmusiken och utmaningen att få barn och unga att börja spela ett instrument.
  • Textkonstnären och rapparen Erik Lundin återvände till sin gamla grundskola, Ellen Keyskolan i Spånga. Där har han tillsammans med musikläraren Nathaniel Glaser Skog lärt eleverna i årskurs 8 att skriva hiphop-texter vid tre tillfällen under hösten.
  • UTOM-alumnen Filip Jers packade munspelet och åkte till Höör för att möta musiklivets gräsrötter. Där bjöd han på en munspels-workshop för eleverna på Kulturskolan.
  • Musikalstjärnan Frida Modén Treichl gästspelade med musiklivets gräsrötter i El Sistema Nationalorkester på Konserthuset Stockholm.
  • UTOM-alumnen Anna Christensson åkte hem till Skövde för att föreläsa för musiklivets gräsrötter på hennes gamla skola – Musikgymnasiet Västerhöjd.
  • Körpedagogen och kyrkomusikern Justin Hazelgrove besökte Karlshamn musikskola och höll en kör-clinic med all personal.
  • Artisten och projektledaren Sousou Cissoko, som är en av världens få kvinnliga koraspelare, åkte hem till Höör och föreläste för musiklivets gräsrötter på kulturskolan.

Många planerade aktiviteter inom projektet har fått skjutas framåt till våren 2022.

Genreöverskridande musiknätverk

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. Verksamhetens kärna är att unga yrkesverksamma från alla musiklivets professioner och genrer möts, utvecklas och tillsammans arbetar för framtidens inkluderande, utmanande, toleranta och djärva kulturklimat. UTOM består av 40 medlemmar, de är mellan 25 och 40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat.

Läs mer här

UTOM på Facebook

NYA SPÄNNANDE VÄGAR

“Finansiärer som på ett altruistiskt sätt skapar möjligheter för musiklivet att utvecklas och hitta nya intressanta och spännande vägar är en bristvara i Sverige. Därför är Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ett fantastiskt tillskott och en kraft med stor potential att tillsammans med musikens olika aktörer verkligen göra skillnad.”

Max Låke, verksamhetsledare Unga Tankar om Musik