Unga tankar om musik (UTOM)

Med stöd av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande genomför tankesmedjan Unga tankar om musik, projektet ”Hur låter framtidens musikliv”. Ett kulturpolitiskt projekt i Malmö som består av ett flertal parallella spår med olika samarbetspartners under det gemensamma temat ”framtidens musikliv”. Projektet innefattar seminarier om yrkesförberedelse för studenter vid Malmö Musikhögskola, workshops mellan UTOM-medlemmar och El Sistema ensembler på grundskolor, en konsert på Palladium i samarbete med Musik i Syd och ett samarbete med Rytmus Musikgymnasium där fokus läggs på att sammanföra ungdomar med makthavare från kulturlivet.

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. UTOM består av unga musikpersonligheter som har insett att musiklivet en vacker dag kommer att vila på deras axlar. Verksamhetens kärna är att unga yrkesverksamma från alla genrer möts, utvecklas och tillsammans arbetar för framtidens inkluderande, utmanande, toleranta och djärva kulturklimat. Medlemmarna är mellan 25 och 40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat.

Läs mer här

UTOM på Facebook

NYA SPÄNNANDE VÄGAR

“Finansiärer som på ett altruistiskt sätt skapar möjligheter för musiklivet att utvecklas och hitta nya intressanta och spännande vägar är en bristvara i Sverige. Därför är Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ett fantastiskt tillskott och en kraft med stor potential att tillsammans med musikens olika aktörer verkligen göra skillnad.”

Max Låke, verksamhetsledare Unga Tankar om Musik