UNITY – Help Ukraine Gothenburg

Help Ukraine Gothenburg (HUG) är en opolitisk humanitär fredsförening som drivs ideellt av ukrainare i Göteborg utifrån en vision om en rättvis, hållbar och fredlig värld. Föreningen eftersträvar ett samhälle som kännetecknas av fred, global rättvisa och medmänsklighet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. HUG ger människor som befinner sig på flykt möjlighet att bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Verksamheten bygger på stöd och solidaritet hjärta till hjärta.

Katja Blagodyr, som själv har sina rötter i Ukraina, tog initiativ till att starta föreningen i februari 2022 som ett omedelbart svar på Rysslands brutala invasion av Ukraina.  Den kärlek som föddes ur sorgen och mörkret visade sig vara kraftfull grund för föreningens arbete. På kort tid har HUG fått ett enormt gensvar och stöd i Göteborg.

I projektet ”Unity” som Signatur stöttar genom bidrag till inköp av instrument till en studio bedriver HUG en musikskola där professionella musiker från Sverige och Ukraina medverkar som volontärer. Programmet riktar sig till musikintresserade barn och unga vuxna (6- 25 år) som en del av ett kulturellt integrationsprogram. Deltagarna är ukrainare på flykt samt unga svenskar. Förhoppningen är att deras möten leder till nya vänskapsband och integration i det lokala samhället genom musik. Musikskapandet kan också ha terapeutisk effekt för människor på flykt.

Professionella musiker från Sverige och Ukraina medverkar som volontärer i Help Ukraine Gothenburgs musikskola “Unity”, som fått projektstöd från Signatur. Fotograf: Katja Blagodyr.

Läs mer om “Unity” på Help Ukraine Gothenburgs hemsida.