Vår verksamhet

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande syftar till att främja utvecklingen av musiklivet i Sverige och andra nordiska länder samt att främja tillgången till konstmusik. Vi räknar med att fördela fem till tio bidrag per år och tillhandahålla stöd till andra ideella organisationer som delar vår målsättning och bidrar till allmännyttan. Vi strävar efter att utveckla långsiktiga relationer där vi som en engagerad givare kan bidra till att främja bästa praxis.

Musikfrämjande stöd

Vårt syfte är att stötta organisationer och projekt som ökar tillgången till konstmusik. Vi handlägger ansökningar för bidragsfinansiering en gång om året. När ansökningssystemet på hemsidan är öppet tar vi emot ansökningar, men vi påbörjar inte granskningen av nya förslag förrän deadline har passerat. Om ett projektförslag tas upp för vidare behandling tar det normalt tre till sex månader att arbeta genom ansökningsprocessen. Vårt team arbetar nära alla potentiella partners från det ögonblick ansökan tas vidare med projektets utformning och godkännande av bidrag. Signaturs styrelse sammanträder två eller tre gånger under ett år för att bevilja bidrag till de sökande vars projektförslag passar bäst för Signaturs bidragskriterier.

Vi tror att en hållbar inverkan endast kan uppnås genom ett långsiktigt engagemang från alla berörda parter. Därför prioriterar vi långsiktiga relationer där det arbete som vi stöder kan ha en varaktig inverkan utöver den direkta projektimplementeringen. Vi är en engagerad bidragsgivare som hoppas att kunna förmedla bästa praxis bland våra partnerorganisationer till allas fördel. Vi anser att en öppen rapportering och ansvarstagande för resultat är en nödvändig grund för det arbete vi alla gör. Förutom att regelbundet granska våra partners rapporteringar genomför vår projektpersonal ofta studiebesök på projektplatser och, i förekommande fall, deltar i projektets genomförande.

 

Bidragskriterier

Signatur kan endast bevilja bidrag för ändamål som omfattas av de mål som anges i stiftelsens stadgar. I Signaturs bidragspolicy beskrivs kriterier för vårt bidragsgivande.

Läs mer om Signaturs kriterier