Så går det till

Ansökningar för bidragsfinansiering till Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan göras när som helst på året. Om en ansökan tas upp för vidare behandling tar det normalt tre till sex månader att arbeta genom processen. Vårt team arbetar nära alla potentiella partners från det ögonblick ansökan tas vidare med projektets utformning och godkännande av bidrag. Signaturs styrelse sammanträder två eller tre gånger under ett år för att bevilja bidrag till de sökande vars projektförslag passar bäst för Signaturs bidragskriterier.

Vi tror att en hållbar inverkan endast kan uppnås genom ett långsiktigt engagemang från alla berörda parter. Därför prioriterar vi långsiktiga relationer där det arbete som vi stöder kan ha en varaktig inverkan utöver den direkta projektimplementeringen. Vi är en engagerad bidragsgivare som hoppas att kunna förmedla bästa praxis bland våra partnerorganisationer till allas fördel. Vi anser att en öppen rapportering och ansvarstagande för resultat är en nödvändig grund för det arbete vi alla gör. Förutom att regelbundet granska våra partners rapporteringar genomför vår projektpersonal ofta studiebesök på projektplatser och, i förekommande fall, deltar i projektets genomförande.

 

Bidragskriterier

Enligt lagen kan Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande endast bevilja bidrag för ändamål som omfattas av de mål som anges i dess grundläggande stadgar. Signatur har antagit en bidragspolicy som beskriver vidare kriterier för vårt bidragsgivande som reflekterar vår övergripande strategi för att utnyttja tillgängliga medel. Tillsammans bildar dessa en ram kring vilka bidragsansökningar kan beaktas.

I mer detalj

Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande