Bidragskriterier

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande strävar efter att i Sverige och i de nordiska länderna skapa bestående nytta och gagn för spridande av konstmusik. Vi främjar ett varierat musikaliskt utbud som är präglat av högsta kvalitet. Vi ska med de stöd vi ger till samarbetspartners bidra till förnyelse och dynamisk utveckling i Sverige och resten av norden.

Vi stödjer nyskapande samarbetsprojekt som bidrar till gränsöverskridande möten, förnyelse för ökad spridning och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

Vi stödjer innovation och lösningsdrivna tillvägagångssätt som är kostnadseffektiva för att stärka utbildningsmöjligheter och prestation. Vi stödjer projekt som förstärker gemenskapens engagemang och som investerar i att organisationens uppdrag kan uppnås. Vi stödjer ett fokus på hållbarhet för att säkerställa långsiktiga framgångar med hållbara initiativ och projekt med bevisad nytta.

Vi stödjer projekt som ligger inom ramen för organisationens strategiska plan och som leder till ökad organisatorisk kapacitet och därmed möjliggör för organisationen att expandera dess inverkan på viktiga samhällsbehov och är kostnadseffektiva.

Specifika kriterier

Stadgarna för Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, preciserar följande fem kategorier i sin definition av stiftelsens ändamål, nämligen att :

  • Främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna breda kvalitativa musikutbildningar.
  • Förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik.
  • Främja insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv.
  • Skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik: och
  • Vid sidan av musik stödja andra närliggande former av scenkonst som till exempel dans, balett eller teater.

Följaktligen kan stöd bara sökas för aktiviteter och projekt vars syften är förenliga med dessa ändamål.

Projektbidrag kan bara sökas av juridiska personer (organisationer) som är allmännyttiga och därmed inte bedriver sin verksamhet med vinstsyfte.

  • För att beviljas bidrag bör projektet ha medfinansiering.
  • Bidrag lämnas normalt inte för insatser som ligger inom ordinarie uppdrag.
  • Bidrag delas inte ut till enskilda individer.
  • Bidrag lämnas inte för ren amatörverksamhet/projekt.

 

Ansökan

När vårt ansökningssystem är öppet ansöker du här.